Starostka obce Palárikovo Vás touto cestou pozýva na spoločný pochod proti povoleniu prevádzky "Farmy ošípaných Palárikovo - Šándor", ktorý organizuje obec Palárikovo spolu so susednými obcami dňa 13.5.2019, t.j. v pondelok.

Odchod do Bratislavy bude o 08:00 hod. ráno s autobusmi. Po príchode do BA sa krátkym pochodom dostaneme pred budovu Ministerstva ŽP, kde prednesú svoj protest - prečítaním Vyhlásenia proti rozhodnutiu SIŽP o integrovanom povolení prevádzky farmy, ďalej príhovor ďalších predstaviteľov a aktivistov a následne sa vyberú zástupcovia samospráv  do centrály SIŽP, kde odovzdajú Vyhlásenie spolu s podpisovými hárkami obyvateľov okolitých miest a obcí. Predpokladaný odchod z BA bude medzi 14:00-15:00 hod.

Je to posledná šanca, ktorú nesmieme prepásť a preto je potrebné, aby sa čo najväčší počet občanov spojil pre spoločný záujem a svojou účasťou na pochode vyjadrili jednoznačný protest voči rozhodnutiu SIŽP.

Vyhlásenie