Vážení rodičia!

Riaditeľstvo základnej školy s materskou školou s výchovným jazykom slovenským oznamuje rodičom, že zápis do materskej školy sa uskutoční v dňoch 9. a 10.mája 2019, v čase od 10:00 hod.do 10:30 hod.

Každého škôlkara srdečne očakávajú.