„ Vážení vodiči. Na základe zlých skúseností vás Obvodné oddelenie Policajného zboru vo Vlčanoch upozorňuje, aby ste si dávali pozor pri vjazde cez križovatky, kde nie je vyznačená hlavná cesta, resp. umiestnená tabuľa "Daj prednosť v jazde" alebo "Stoj, daj prednosť v jazde", nakoľko v takomto prípade vodič je povinný dať prednosť v jazde vozidlu prichádzajúcemu sprava. Ďakujeme za pozornosť. „

„ Kedves gépjármű vezetők. Rossz tapasztalatok alapján a farkasdi körzeti rendőrség figyelmezteti önöket, hogy vigyázzanak azon kereszteződéseknél, ahol nincs kijelölve a főút, esetleg nincs elhelyezve „Elsőbbségadás kötelező” vagy „Állj! Elsőbbségadás kötelező!” közlekedési tábla, mivel ebben az esetben a gépjármű vezető köteles elsőbbséget adni a kereszteződésben a neki jobbról érkező járműnek. Köszönjük a figyelmüket.“