Vážení spoluobčania!

V našej obci v uplynulých dňoch prebehla výsadba okrasných stromov popri hlavnej ceste pred Vašimi rodinnými domami.  Vysadené stromy budú slúžiť na skrášlenie našej obce a preto Vás prosíme, aby ste boli  nápomocní pri starostlivosti o tieto stromy. Svoju ochotu môžete prejaviť tým, že budete stromy pravidelne zalievať. Za Vašu snahu a ochotu Vám vopred ďakujeme.