Dovolenka od 30.7.2019 do 06.08.2019.

Zastupuje Dana Bombiczová v Nedede