MUDr. Peter Bakič oznamuje obyvateľom, že od 13. do 16. augusta 2019 ordinuje od

7:00 do 13:00 vo Vlčanoch. 

 

MUDr. Bakič Peter értesíti a lakosokat, hogy 2019. augusztus 13-tól 16-ig

7:00-tól 13:00-ig Farkason rendel.