Vítajte na stránkach obce Vlčany!
 
 

Váh - mŕtve rameno
 Váh - mŕtve rameno 

Predpoveď počasia
Dnes: 13 - 26°C
Zajtra: 17 - 28°C

 
SMS Info
Zadajte telefónne číslo
Poslať Storno
Vaše telefónne číslo je registrované. SMS info budete dostávať z čísla 0918 485 778.

 
 
Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín 
|14.07.2015| 
V prílohe nájdete informácie o Letnom tábore pre deti zo sociálne slabších rodín. Podrobnejšie informácie poskytneme na Obecnom úrade vo Vlčanoch. ... 
Prečítať  

Prerušenie distribúcie elektriny  
|8.7.2015| 
V prílohe nájdete Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny....... 
Prečítať  

V Ý B E R O V É K O N A N I E 
|30.6.2015| 
Obec Vlčany v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje V Ý B E R... 
Prečítať  

Pozvánka 
|23.6.2015| 
V súlade s ust. §12 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so Štatútom obce Vlčany zvolávam 6. zasadnutie Obecného zastupitel'stva vo Vlčanoch, ktoré sa uskutoční dňa 29. júna 2015 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného ú... 
Prečítať  

Tradičná hasičská zábava  
|15.6.2015| 
Dobrovoľný hasičský zbor vo Vlčanoch Vás srdečne pozýva na tradičnú hasičskú zábavu, pri príležitosti 125. výročia založenia, ktorá sa uskutoční dňa 20. júna 2015 na vlčianskom amfiteátri. Program: 16.00 Slávnostný pochod spred Hasičskej zbrojnice na letné kino 16.45 Sl&aacu... 
Prečítať  

|< <<  1 / 49  >> >>|
 
 
 
   Copyright © 2009 Obec Vlčany