Vítajte na stránkach obce Vlčany!
 
 

Futbalové ihrisko
 Futbalové ihrisko 

Predpoveď počasia
Dnes: 18 - 29°C
Zajtra: 17 - 31°C

 
SMS Info
Zadajte telefónne číslo
Poslať Storno
Vaše telefónne číslo je registrované. SMS info budete dostávať z čísla 0918 485 778.

 
 
V Ý B E R O V É K O N A N I E 
|30.6.2015| 
Obec Vlčany v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje V Ý B E R... 
Prečítať  

Pozvánka 
|23.6.2015| 
V súlade s ust. §12 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so Štatútom obce Vlčany zvolávam 6. zasadnutie Obecného zastupitel'stva vo Vlčanoch, ktoré sa uskutoční dňa 29. júna 2015 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného ú... 
Prečítať  

Tradičná hasičská zábava  
|15.6.2015| 
Dobrovoľný hasičský zbor vo Vlčanoch Vás srdečne pozýva na tradičnú hasičskú zábavu, pri príležitosti 125. výročia založenia, ktorá sa uskutoční dňa 20. júna 2015 na vlčianskom amfiteátri. Program: 16.00 Slávnostný pochod spred Hasičskej zbrojnice na letné kino 16.45 Sl&aacu... 
Prečítať  

Pozvánka 
|25.5.2015| 
Mládežnícke združenie pri miestnej organizácii Csemadoku Vás srdečne pozýva na V. Majáles a Súťaž vo varení guláša ktorá sa uskutoční dňa 30. Mája 2015, v sobotu, na miestnom amfiteátri. Pre každého návštevníka máme pripravenú čerstvú cigánsku ... 
Prečítať  

Pozvánka 
|23.05.2015| 
V súlade s ust. §12 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so Štatútom obce Vlčany zvolávam 5. zasadnutie Obecného zastupitel'stva vo Vlčanoch, ktoré sa uskutoční dňa 28. mája 2015 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úr... 
Prečítať  

|< <<  1 / 49  >> >>|
 
 
 
   Copyright © 2009 Obec Vlčany