Komisie pri obecnom zastupiteľstve
Komisia pre rozvoj vzdelávania, školstva, mládeže a zboru pre občianske záležitosti

Komisia požiarna a povodňová


Členovia komisie:

 • Ing.František Ondrušek - predseda
 • Mgr. Ružena Mátyusová
  • Eva Csillagová
   • Mgr. Katarína Józsová
    • Mgr. Klára Jancsóová
     • Jana Zajacová
      • Mgr. Melinda Jeskóová

Členovia komisie:

 • Július Kürthy - predseda
 • Tomáš Forró
  • Ing. Norbert Szabó
   • Zoltán Fűri
    • Attila Kürthy

Komisia pre styk s podnikateľmi

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Členovia komisie:

 • Kristián Varga - predseda
 • Jozef Kertész
  • Ing. Attila Molnár

Členovia komisie:

 • Mgr. Petra Szőke Szórádová - predseda
 • Ing. Tibor Czibula
  • Štefan Holbík