Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom obce, že od 2.novembra 2020, čiže od dnes sa uskutoční odpočet stavu vodomerov.

Zamestnanci spoločnosti Vás žiadajú o spoluprácu.

V prípade, ak sa nebudete zdržiavať doma, žiadajú Vás o vyvesenie stavu vodomeru na viditeľné miesto, aby ho mohli zamestnanci zapísať.

Za spoluprácu Vám vopred ďakujú.

 

Vážení občania, oznamujeme Vám, že záhradkárstvo v Komoči vám ponúka možnosť objednať si maďarské:

  • ovocné stromčeky : jablone, slivky, ringloty, hrušky, broskyne, maďarské marhule, višne a čerešne, orechy, stálerodiace maliny, stromčekové ríbezle a egreše, jošta, hurmikaki, drieň, rakytník, figa, čučoriedka, priesady jahôd, kivi, moruša čierna a biela, citrónovník, šľachtené stolové hroznové štepy aj bezkôstkové, ďalej veľký výber skalkových trvaliek a byliniek.
  • Tiež ponúkajú na predaj domáce vykŕmené kačice a kačacie pečienky. Tovar doručia až k vám domov. Bližšie informácie Vám poskytnú na tel. č. 0915 636 023

Západoslovenská distribučná oznamuje občanom obce, že od dňa 

7.septembra 2020 

budú v obci Vlčany vykonávané odpočty spotreby elektrickej energie na základe ročného vyúčtovania.

Žiadame preto všetkých odberateľov elektrickej energie, aby sprístupnili pracovníkom svoje odberné miesta k odpočtu a kontrole elektromerov.

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Šali žiada chovateľov ošípaných o registráciu chovu ošípaných najneskôr do 23. októbra 2020 a dodržiavanie základných kritérií biologickej bezpečnosti pri chove ošípaných.

A vágsellyei Regionális élelmezési és állatvédelmi hivatal kéri a sertés tenyésztőket, hogy legkésőbb 2020. október 23-ig kötelességük bejegyeztetni a sertés tenyészetet a vágsellyei Regionális élelmezési és állatvédelmi hivatalban és egyben kéri a sertés tenyésztőket az alapvető biológiai biztonsági szabályok betartására.

MUDr. Kissová ozamuje, že od 24.8. do 31.8.2020 čerpá dovolenku. Zastupuje ju MUDr. Tóth v Tešedíkove