Obec Vlčany ako správca dane

týmto upozorňuje vlastníkov nehnuteľností,

u ktorých nastali v roku 2020 zmeny vo vlastníctve nehnuteľností, alebo iné zmeny rozhodujúce pre správne určenie dane, že majú povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností

najneskôr do 31. januára 2021.

Zmenou sa rozumie napríklad:

  • kúpa a predaj nehnuteľnosti

Kedy doterajší vlastník je povinný podať daňové priznanie, o skutočnosti, že už nie je vlastníkom nehnuteľnosti a zároveň kupujúci (nový vlastník ) podáva daňové priznanie o nadobudnutí nehnuteľnosti do vlastníctva.

  • darovanie a prijatie daru nehnuteľnosti (ako pri kúpe a predaji)
  • schválené stavebné povolenie
  • kolaudácia nehnuteľnosti
  • dedičstvo (daňové priznanie v tomto prípade podávajú všetci dediči do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve)
  • dražba

Žiadame občanov, aby si v prípade zmien rozhodujúcich pre správne určenie dane z nehnuteľnosti, vo vlastnom záujme podali daňové priznanie v stanovenom termíne a tým sa vyhli prípadným sankciám.

V prípade otázok, nejasností, sme Vám ochotne k dispozícii na telefónnom čísle: 031/77 942 47 alebo 0918 485 778.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom obce, že od 2.novembra 2020, čiže od dnes sa uskutoční odpočet stavu vodomerov.

Zamestnanci spoločnosti Vás žiadajú o spoluprácu.

V prípade, ak sa nebudete zdržiavať doma, žiadajú Vás o vyvesenie stavu vodomeru na viditeľné miesto, aby ho mohli zamestnanci zapísať.

Za spoluprácu Vám vopred ďakujú.

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Šali žiada chovateľov ošípaných o registráciu chovu ošípaných najneskôr do 23. októbra 2020 a dodržiavanie základných kritérií biologickej bezpečnosti pri chove ošípaných.

A vágsellyei Regionális élelmezési és állatvédelmi hivatal kéri a sertés tenyésztőket, hogy legkésőbb 2020. október 23-ig kötelességük bejegyeztetni a sertés tenyészetet a vágsellyei Regionális élelmezési és állatvédelmi hivatalban és egyben kéri a sertés tenyésztőket az alapvető biológiai biztonsági szabályok betartására.

 

Vážení občania, oznamujeme Vám, že záhradkárstvo v Komoči vám ponúka možnosť objednať si maďarské:

  • ovocné stromčeky : jablone, slivky, ringloty, hrušky, broskyne, maďarské marhule, višne a čerešne, orechy, stálerodiace maliny, stromčekové ríbezle a egreše, jošta, hurmikaki, drieň, rakytník, figa, čučoriedka, priesady jahôd, kivi, moruša čierna a biela, citrónovník, šľachtené stolové hroznové štepy aj bezkôstkové, ďalej veľký výber skalkových trvaliek a byliniek.
  • Tiež ponúkajú na predaj domáce vykŕmené kačice a kačacie pečienky. Tovar doručia až k vám domov. Bližšie informácie Vám poskytnú na tel. č. 0915 636 023

Západoslovenská distribučná oznamuje občanom obce, že od dňa 

7.septembra 2020 

budú v obci Vlčany vykonávané odpočty spotreby elektrickej energie na základe ročného vyúčtovania.

Žiadame preto všetkých odberateľov elektrickej energie, aby sprístupnili pracovníkom svoje odberné miesta k odpočtu a kontrole elektromerov.