Regionálna veterinárna a potravinová správa v Šali žiada chovateľov ošípaných o registráciu chovu ošípaných najneskôr do 23. októbra 2020 a dodržiavanie základných kritérií biologickej bezpečnosti pri chove ošípaných.

A vágsellyei Regionális élelmezési és állatvédelmi hivatal kéri a sertés tenyésztőket, hogy legkésőbb 2020. október 23-ig kötelességük bejegyeztetni a sertés tenyészetet a vágsellyei Regionális élelmezési és állatvédelmi hivatalban és egyben kéri a sertés tenyésztőket az alapvető biológiai biztonsági szabályok betartására.

Západoslovenská distribučná oznamuje občanom obce, že od dňa 

7.septembra 2020 

budú v obci Vlčany vykonávané odpočty spotreby elektrickej energie na základe ročného vyúčtovania.

Žiadame preto všetkých odberateľov elektrickej energie, aby sprístupnili pracovníkom svoje odberné miesta k odpočtu a kontrole elektromerov.

COOP Jednota Galanta oznamuje občanom obce, že predajňa Supermarket Vlčany , Hlavná č. 945 (vedľa obecného úradu) bude od 15.6.2020 otvorená nasledovne:

pondelok až piatok od 6,00- do 21,00hod.

sobota 6,00hod. do 20,00hod   .

Tešia sa na Vašu návštevu.

MUDr. Kissová ozamuje, že od 24.8. do 31.8.2020 čerpá dovolenku. Zastupuje ju MUDr. Tóth v Tešedíkove

Západoslovenská vodáresnká spoločnosť oznamuje obyvateľom, že 29.05.2020, dnes od 10:00 hod. do 12:00 hod. nebude pitná voda na území Somole.