Obecné zastupiteľstvo

Norbert Šereš

poslanec

0905 225 171


Vlčany 1145

Obvod poslanca podľa súpisných čísiel:

1470-1547,1565,1567,1575,1576,1585,

1600-1604,1619-1623,1644,1652,1653

Karol Csizmadia, Ing.

poslanec

0905 174 586


Vlčany 1125

Obvod poslanca podľa súpisných čísiel:

701-840,1464-1466,1535,1537,1538,

1549,1574,1591,1592,1626,1637