Obecný úrad

Samospráva a zamestnanci obecného úradu, pracovné zaradenie a kontaktné údaje.

Starosta obce

Gyula Iván

0918/460 859


Zástupca starostu

Ing. František Ondrušek

0918 796 419


Obecný úrad

František Szőcs

príslušník obecnej polície

0905/320 323


Gabriel Réső

príslušník obecnej polície

0905/320 323