Podmienky obchodnej verejnej súťaže – Nájom nebytového priestoru na Hlavnej ul.č.2 vo Vlčanoch