Vyššie

Smernice

Smernica č. 6/2019 o tvorbe, výške a použití sociálneho fondu, podmienkach poskytovania príspevkov zo sociálneho fondu a o spôsobe preukazovania výdavkov zamestnancov
Cenník nájomného za krátkodobý prenájom niektorých nebytových priestorov vo vlastníctve obce Vlčany
Dodatok č. 1 k Cenníku pozemkov v k.ú. obce Vlčany a výška nájomného za prenájom pozemkov v k.ú. obce Vlčany
Prevádzkový poriadok Multifunkčného ihriska Vlčany
Dodatok č. 1 k Cenníku minimálnej výšky nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce Vlčany
Smernica č. 1/2020 o verejnom obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou
Sadzobník úhrad za niektoré administratívne úkony
 
 
Powered by Phoca Download