Úradná tabuľa

2018-01-18

Návrh – Cenník

Návrh
2018-01-12

Oznámenie o nastúpení náhradníka za poslanca OZ vo Vlčanoch

2018-01-05

Harmonogram zberu separovaného odpadu na rok 2018

2017-12-08

Karácsonyváró est

2017-12-01

Rozhodnutie II. – odbor starostlivosti o životné prostredie

2017-12-01

Rozhodnutie I. – Odbor starostlivosti o životné prostredie

2017-11-29

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

2017-11-28

OZNAM

2017-11-24

Pozvánka na 30. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

2017-11-16

Výberové konanie na funkciu riaditeľa (-ky) Materskej školy s VJM – Óvoda, Neded

2017-11-15

Úprava rozpočtu 2017

úprava rozpočtu 2017
2017-10-06

Zverejnenie zámeru – par.č. 4388/13 v k.ú. Vlčany

2017-09-20

Pozvánka na 29. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

2017-09-04

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

2017-08-14

Pozvánka na 28. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

2017-08-02

Oznámenie o nastúpení náhradníka za poslanca OcZ vo Vlčanoch

2017-07-10

Zverejnenie zámeru – zriadenie vecného bremena

2017-07-10

Zverejnenie zámeru – prevod nehnuteľnosti par.reg. č. 1441/22, 1441/23 v k.ú Vlčany

2017-07-10

Zverejnenie zámeru – prevod nehnuteľnosti par.reg. č. 4/1 v k.ú. Vlčany, LV č. 2236

2017-07-06

Voľby do orgánov samosprávnych krajov – Informácie pre voličov

2017-06-30

Zverejnenie zámeru – prenájom pozemku

2017-06-14

Pozvánka – 27. zasadnutie obecného zastupiteľstva

2017-06-12

OZNAM – verejná diskusia

2017-05-22

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

2017-05-22

Oznámenie o uložení písomnosti

2017-05-16

Správa nezávislého audítora

2017-05-04

Pozvánka – Meghívó – 26. OZ

2017-05-02

Oznámenie o nastúpení náhradníka

2017-04-27

Obchodná verejná súťaž

2017-04-20

Zverejnenie zámeru – bytový priestor

2017-03-14

POZVÁNKA – MEGHÍVÓ

Pozvánka a program 25.zasadnutia OZ
2017-02-03

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví – Rozhodnutie

2017-01-25

Zverejnenie zámeru – nebytový priestor

2017-01-24

Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov

2016-12-29

! Pozor zmena !

2016-12-16

Otváracie hodiny počas sviatkov

2016-12-16

Ochrana vodomerov v zimnom období

2016-12-06

Protokol o skúške

2016-12-06

Protokol o skúške – Lóger

2016-12-02

Zverejnenie zámeru – nebytový priestor

2016-11-28

Zverejnenie zámeru

2016-11-25

Oznámenie

2016-11-25

Zverejnenie zámeru

2016-11-23

Zverejnenie zámeru

2016-10-31

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vlčany na II. polrok 2016

2016-10-28

Oznámenie

2016-10-25

Ospravedlnenie

2016-10-24

Zverejnenie zámeru

2016-09-08

Voľba hlavného kontrolóra

2016-08-31

Oznámenie o nastúpení náhradníka

2016-03-31

Všeobecne záväzné nariadenie obce Vlčany č. 4/2015 – trhový poriadok pre trhovisko

2016-03-31

VZN č. 10/2015 o dani z nehnuteľnosti – na rok 2016

[embeddoc url=”http://www.obecvlcany.sk/wp-content/uploads/2016/03/201512071044160.VZN_na_rok_2016_DzN.pdf” height=”800px” download=”all”]
2016-03-24

Pozdrav starostu obce

Srdečne vítam každého návštevníka znovu obnovenej webovej stránky obce Vlčany. Ďakujem, že prejavujete záujem o našu dedinu. Dúfam, že tu nájdete všetky informácie o ktoré sa […]