Vyššie

Návrhy

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2020 /VZN/ ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Vlčany č.27/2006-OZ, ktorým bola vyhlásená záväzná časť ÚPN obce, v znení VZN č.35/2008 a Zmien a doplnkov č. 2/2009.
 
 
Powered by Phoca Download