Vyššie

Uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Vlčanoch 2014-2018

Prijaté uznesenia 31. zasadnutia zo dňa 7. februára 2018
Úradný záznam o oprave uznesenia č. 360/2017/25
Prijaté uznesenia 1. zasadnutia OZ zo dňa 15.12.2014
Prijaté uznesenia 2. zasadnutia OZ zo dňa 21.1.2015
Prijaté uznesenia 3. zasadnutia OZ zo dňa 25.3.2015
Prijaté uznesenia 4. zasadnutia OZ zo dňa 06.05.2015
Prijaté uznesenia 5. zasadnutia OZ zo dňa 28.05.2015
Prijaté uznesenia 6. zasadnutia OZ zo dňa 29.06.2015
Prijaté uznesenia 7. zasadnutia OZ zo dňa 31.08.2015
Prijaté uznesenia 32. zasadnutia OZ zo dňa 21.03.02018
Prijaté uznesenia 33. zasadnutia OZ zo dňa 17.05.2018
Prijaté uznesenia z 34. zasadnutia OZ zo dňa 27.06.2018
Prijaté uznesenia z 35. zasadnutia OZ zo dňa 26. 09.2018
Oznámenie o oprave Uznesenia č. 566/2018/35
Prijaté uznesenia z mimoriadneho zasadnutia OZ zo dňa 08.11.2018
 
 
Powered by Phoca Download