Vážení spoluobčania!

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že zber plastov sa v našej obci  uskutoční 2. decembra 2020 – t.j. v stredu.

Prosíme Vás,  aby Ste žlté vrecia naplnené plastom min. do 3/4 vreca  vyložili do 06.00 hod. pred svoje rodinné domy.