Západoslovenská distribučná oznamuje občanom obce, že od dňa 

7.septembra 2020 

budú v obci Vlčany vykonávané odpočty spotreby elektrickej energie na základe ročného vyúčtovania.

Žiadame preto všetkých odberateľov elektrickej energie, aby sprístupnili pracovníkom svoje odberné miesta k odpočtu a kontrole elektromerov.