MUDr. Eva Kissová, lekárka pre deti a dorast oznamuje, že v dňoch 27.05.2021 a 28.05.2021 čerpá dovolenku.

Zastupuje ju MUDr. Tóth v Tešedíkove.