Kvôli očakávanému daždivému počasiu sa postrekovanie proti komárom presúva na štvrtok - 06.08.2020 v čase od 21:00 hod. do 24. hod. a piatok 07.08.2020 v čase od 00:00 hod. do 05:00 hod. Náhradný termín 07.08.2020 / 08.08.2020.

Dňa 04.08.2020 v čase od 21:00 hod. do 24. hod. a 05.08.2020 v čase od 00:00 hod. do 05:00 hod. sa uskutoční na území obce Vlčany postrekovanie proti komárom. Postrekovať sa bude prípravkom DELTASECT 1.2 ULV s postrekovačom SWINGFOG SN - 101.

Náhradný termín bude: 05.08.2020 od 21:00 hod do 24:00 hod a 06.08.2020 od 00:00 hod. do 05:00 hod.