Novinky, oznamy

Plánované prerušenie distribúcie elektriny - 02.10.2020

Pracovná ponuka - učiteľ informatiky

Vážení spoluobčania!

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že zber papiera v našej obci sa uskutoční 1. septembra – t.j. v utorok.

Prosíme Vás aby Ste si pobalený papier v modrých vreciach alebo previazané kartóny  vyložili pred svoje rodinné domy.

Ďalej Vám oznamujeme, že 2. septembra – t.j. v stredu sa uskutoční zber plastov. Žlté vrecia naplnené plastom min do ¾ vreca a papier majte vyložené od 6.00 hod pred svojimi rodinnými domami.

Vopred ďakujeme!

A Farkasdi Református Egyházközség,  Farkasd község polgármestere és önkormányzata, valamint a Csemadok Farkasdi Alapszervezete tisztelettel meghívja Önt és kedves családját a Szent István napi megemlékezésre és a trianoni emléktábla leleplezésére, melyre 2020. augusztus 23-án 10 oo órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretén belül kerül sor a helyi református templomban.   

Az istentisztelet után „SZENT ISTVÁN KIRÁLY - AZ ÁLLAMALAPÍTÓ“ címmel  Lanz Roland történész tart előadást. Ezután kerül sor a templom falába beépített trianoni emléktábla leleplezésére. 

Az ünnepi megemlékezés koszorúzással zárul a faluközpontban a 900-as emlékműnél.

Reformovaná cirkev, starosta obce, obecné zastupiteľstvo a Miestna Organizácia Csemadoku  Vás s úctou pozývajú na spomienkovú slávnosť na počesť Svätého Štefana a odhalenie pamätnej tabule, ktorá sa uskutoční dňa 23. augusta, v nedeľu o 10:00 hod. v miestnom reformovanom kostole.

Po slávnostnej bohoslužbe historik Roland Lanz bude mať prednášku s názvom „SVÄTÝ ŠTEFAN – ZAKLADATEĽ ŠTÁTU“. Potom sa uskutoční odhalenie pamätnej tabule trianonu zabudovanej do steny kostola.

Spomienková slávnosť končí kladením vencov v centre dediny pri pomníku 900-ho výročia prvej písomnej spomienky obce.

Zákaz návštev v ZOS

Dňa 17.08.2020 ( pondelok) bude Obecný úrad z technických príčin zatvorený. Za pochopenie ďakujeme.

 

03.09.2020

04.09.2020

Dňa 5.8.2020, v stredu bude Obecný úrad otvorený do 14:00 hod. Za pochopenie ďakujeme.

den deti s dymom a parou

Vážení spoluobčania!

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti, že už tento týždeň sa uskutočnia verejné prerokovania správy “ Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Selice“ .

Prvé prerokovanie sa uskutoční 6. augusta 2020, vo štvrtok o 17:00 hodine v Šali, v kongresovej sále Mestského úradu.

Druhé prerokovanie bude 7. augusta 2020, v piatok ráno o 09:00 hodine v Seliciach v Kultúrnom dome.

O ďalších prerokovaniach Vás budeme tiež včas informovať.  

Svojou účasťou na verejných prerokovaniach môžete podporiť náš spoločný záujem, a to: STOP PLAZME!

 

Tisztelt lakosok!

Ezúton tudatjuk Önökkel, hogy ezen a héten elkezdődnek a falu közelébe, a sóki kataszterbe tervezett plazmaíves szemétégető nyilvános, kötelező bemutatásai.

Az első Sellyén, a városi hivatal nagytermében lesz augusztus 6-án, csütörtökön, délután 17 órakor.

A második Sókon a kultúrházban lesz augusztus 7-én, pénteken, reggel 09:00 órakor.

A farkasdi, negyedi és peredi bemutatásokról időben adunk tájékoztatást.

Kérjük Önöket, ha tehetik, menjenek el ezekre a rendezvényekre, hogy részvétükkel is kinyilváníthassák ellenállásukat a nem kívánt építkezéssel szemben.

Vymenovanie riaditeľky ZŠ s MŠ Vlčany

Vymenovanie riaditeľky ZŠ s MŠ s VJM Vlčany

img 20200430 100703

g9zfelho

Výberové konanie - Neded

Pályázati felhívás - Negyed

Vážení spoluobčania!

Oznamujeme Vám,

že 05. augusta 2020 ( streda) bude zber plastov – žlté vrecia

Pokiaľ nie je vrece naplnené minimálne do trištvrte,  spoločnosť  Komplex s.r.o. vrece nezoberie a je potrebné ho doplniť a odovzdať pri nasledujúcom zbere.

V deň zberu treba vyložiť vrecia do 6.00 hod.!!!

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ č. 1547 Vlčany oznamuje, že zápis do MŠ sa uskutoční 

Elektronickou formou: od 4.mája do 15.mája 2020

Osobne: 4.a 5. mája 2020 od 10:00 hod. do 12:00 hod. v budove MŠ

(bez osobnej prítomnosti detí s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení)

Kvôli očakávanému daždivému počasiu sa postrekovanie proti komárom presúva na štvrtok - 06.08.2020 v čase od 21:00 hod. do 24. hod. a piatok 07.08.2020 v čase od 00:00 hod. do 05:00 hod. Náhradný termín 07.08.2020 / 08.08.2020.

Dňa 04.08.2020 v čase od 21:00 hod. do 24. hod. a 05.08.2020 v čase od 00:00 hod. do 05:00 hod. sa uskutoční na území obce Vlčany postrekovanie proti komárom. Postrekovať sa bude prípravkom DELTASECT 1.2 ULV s postrekovačom SWINGFOG SN - 101.

Náhradný termín bude: 05.08.2020 od 21:00 hod do 24:00 hod a 06.08.2020 od 00:00 hod. do 05:00 hod.

Spoločnosť FCC žiada občanov, aby použité hygienické pomôcky likvidovali správne. Rúška, rukavice a vreckovky je potrebné pevne uzavrieť do plastovej tašky alebo vrecka, takto zabalený odpad vhadzujte do zmesového komunálneho odpadu – teda do smetných nádob na komunálny odpad.

Použité rúška, rukavice a vreckovky nepatria do triedeného odpadu!

Po manipulácií s použitými hygienickými pomôckami si dôkladne umyte ruky! Tieto pravidlá vychádzajú z odporúčania MŽP SR, ktoré bolo potvrdené aj ÚVZ SR. Za pochopenie ďakujeme a veríme, že zodpovedným prístupom Nás všetkých, neohrozíme zamestnancov, ktorí manipulujú s komunálnym odpadom v našej obci.

MUDr. Kissová ozamuje, že dňa 30.7. a 31.7.2020 čerpá dovolenku. Zastupuje ju MUDr. Tóth v Tešedíkove

Na základe nového opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia účinnosťou 22.4.2020,informujeme seniorov, nad 65 rokov, že podľa nového opatrenia seniori môžu nakupovať výhradne len v pracovné dni  a to  od 9.00 hod. do  11.00 hod.  V inom čase a sobotu, vstup do predajne majú seniori zakázané.

Miestny obvodný lekár oznamuje obyvateľom, že od 3. do 7. augusta 2020 čerpá dovolenku.

Zastupovať ho bude 3. a 4. augusta MUDr. Beňová v Zavare, a 5.,6., a 7. augusta MUDr.  Madaiová v Pustých Úľanoch.

Plánované prerušenie distribúcie elektriny 04.05.2020

Plánované prerušenie distribúcie elektriny 05.05.2020

17.08.2020

18.08.2020

19.08.2020

20.08.2020

21.08.2020

24.08.2020

A következő elbeszélés a Vágfarkasdról kitelepített Barcsné Csizmadia Margit visszaemlékezése. 6 éves kislányként láttatja velünk, hogy élte át ő akkor, 1947-ben a kitelepítésüket. A szerző 2012-ben benevezett a Vágfarkasdról a Viharsarokig című írásával a magyar kormány által elindított Életút elnevezésű önéletíró pályázatba, ahol 1. helyezett lett a 2473 benevezett műből.

A készülő Forcas almanach című kiadványunkban is helyet kap.

Tisztelt Farkasdiak! Kedves Mindenki! Most ebben a nehéz helyzetben, így 2020 húsvétján fogadják szeretettel ezt a visszaemlékezést.

Feltámadott az Úr bizonnyal !

Áldot húsvéti ünnepeket kíván Önöknek: Restár János

 

1. rész

https://www.youtube.com/watch?v=mstkoW5ck48

2. rész

https://www.youtube.com/watch?v=mq8YTTPDr3o

3. rész

https://www.youtube.com/watch?v=LXdg_-oaPhs

 

Miestny obvodný lekár oznamuje obyvateľom, že od 8. do 10. júla 2020 čerpá dovolenku. V súrnych prípadoch ho zastupuje MUDr. Hoppan v Tešedíkove

A helyi körzeti orvos értesíti a lakosokat, hogy 2020. július 8-ától 10-éig szabadságát tölti. Sürgős esetekben MUDr. Hoppan helyettesíti őt Pereden.

Na základe uznesenia Vlády SR a nariadenia hlavného hygienika bude na území Slovenskej republiky platiť mimoriadne opatrenie v podobe obmedzenia pohybu a zákazu vychádzania v termíne od 8. apríla od 00.00 do 13. apríla 23.59 hod. (streda až pondelok)

Zakazuje sa:

 • Zhromažďovať sa s inými osobami okrem osôb, ktoré žijú v spoločnej domácnosti
 • Akýkoľvek pohyb na verejných priestranstvách okrem výnimiek

Výnimky sa vzťahujú na:

 • Osoby, ktoré pôjdu do a zo zamestnania vrátane podnikatelia, ktorí budú cestovať za výkonom svojej činnosti
 • Osoby, ktoré pôjdu na nákup v nevyhnutnom rozsahu na nákup potravín, liekov, drogérie alebo krmiva pre zvieratá
 • Osoby, ktoré pôjdu zabezpečiť základné potreby pre cudziu osobu (susedská výpomoc, dobrovoľníctvo) v rámci jedného okresu,
 • Osoby, ktoré pôjdu zabezpečiť starostlivosť o deti alebo zvieratá
 • Osoby, ktoré pôjdu natankovať pohonné hmoty
 • Osoby, ktoré pôjdu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladanej starostlivosti, pričom si bude môcť zobrať sprievod vo forme jednej ďalšej osoby
 • Osoby, ktoré pôjdu do prírody za účelom pohybu v rámci jedného okresu
 • Osoby, ktoré pôjdu na pohreb blízkej osoby
 • Osoby, ktoré pôjdu za účelom starostlivosti o príbuzného, ktorý je na starostlivosti odkázaný v rámci jedného okresu

V rámci kontroly dodržiavania uvedeného nariadenia budú Policajné hliadky spoločne s príslušníkmi Ozbrojených síl SR kontrolovať všetky vozidlá, ktoré budú prechádzať jednotlivými okresmi na diaľniciach a cestách I. a II. triedy.

Ak budete prechádzať viacerými okresmi, kontrole sa budete musieť podrobiť opakovane, s čím bude spojené značné zdržanie na komunikáciách, preto naozaj NECESTUJTE medzi okresmi, ak to nie je nevyhnutné a ak sa vás nevzťahuje jedna z hore uvedených výnimiek.

Všetky osoby, aj tie, na ktoré sa vzťahuje jedna z výnimiek, sa pri prejazde okresmi budú musieť preukázať Policajnej hliadke občianskym preukazom.

Polícia bude kontrolovať osoby, ktoré sa budú pohybovať na verejných priestranstvách v rámci okresu s cieľom odhalenia osôb, ktoré do daného okresu prišli z iného okresu, a preto je nutné, aby každý, kto opustí svoje bydlisko, mal pri sebe doklad totožnosti – a to platí aj pre všetky osoby nachádzajúce sa vo vozidle.

Policajti budú dôkladne kontrolovať dodržanie mimoriadneho opatrenia a karantény a v prípade jej porušenia bude takýmto občanom hroziť sankcia až do výšky 1 659,- eur (nenosenie rúška za 1 000,- eur)

Podľa informácií od Polície SR, ak dôjde ku klamstvu zo strany občana, bude možné si spätne vyhodnotiť jeho pohyb pomocou video záznamu z palubných kamier.

Polícia SR informuje občanov, že polícia na mieste bude vyhodnocovať každú situáciu individuálne a jeho pokyn bude záväzný – v prípade nedodržania opatrení, alebo klamstva, môže auto otočiť a poslať späť domov, prípadne udeliť pokutu. Kamionisti budú mať počas celých sviatkov výnimku na prejazd.

Vážení spoluobčania!

Oznamujeme Vám,

že 07. júla 2020 ( utorok)  bude prebiehať v obci zber papiera – modré vrecia

a 08. júla 2020 ( streda) bude zber plastov – žlté vrecia

Pokiaľ nie je vrece naplnené minimálne do trištvrte,  spoločnosť  Komplex s.r.o. vrece nezoberie a je potrebné ho doplniť a odovzdať pri nasledujúcom zbere.

V deň zberu treba vyložiť vrecia do 6.00 hod.!!!

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k vysluhovaniu sviatostí zmierenia.

Oznamujeme tým občanom našej obce, ktorí si v pondelok zabudli vyložiť svoje smetné nádoby, alebo vyložili ešte staré, a smeti im nezobrali, že budúci týždeň  v pondelok, čiže 6.júla sa uskutoční zber komunálneho odpadu. Opätovne vám oznamujeme, že odpad likvidujú len z nových 240 litrových označených nádob., Teda najbližší zber sa uskutoční 6.júla, následne 13.júla a potom až 27.júla.

Tí, ktorí ešte neuhradili poplatok za komunálny odpad na rok 2020, môžu tak urobiť ešte tento týždeň na obecnom úrade a následne v  kultúrnom dome si môžu prevziať smetnú nádobu.

Zároveň Vás informujeme, že na obecnom úrade si môžete zakúpiť 240 litrové vrecia na odpad za 1 €. 

Za pochopenie Vám ďakujeme.

Určenie miesta a času zápisu do 1. ročníka ZŠ s MŠ s VJM vo Vlčanoch

Vážení spoluobčania!

Oznamujeme Vám, že zber komunálneho odpadu sa od 29. júna uskutoční raz za dva týždne.

Tí, ktorí ešte neuhradili poplatok za komunálny odpad na rok 2020, môžu tak urobiť 26.júna, čiže v piatok na obecnom úrade a následne v  kultúrnom dome si môžu prevziať smetnú nádobu.

Ďalej oznamujeme aj miestnym podnikateľom, že tiež zajtra si môžu prevziať svoje nádoby.   

Zároveň informujeme našich občanov, že po zavedení dvojtýždňového zberu spoločnosť FCC bude likvidovať odpad  výlučne len z týchto nových a označených smetných nádob.

Určenie miesta a času zápisu do 1. ročníka ZŠ s MŠ vo Vlčanoch

Obvodné oddelenie Policajného zboru Vlčany informuje obyvateľov, ktorí sa vrátili zo zahraničia z tzv. „nie bezpečných krajín resp. rizikových krajín“ na územie SR o skutočnosti, že je potrebné dodržiavať platné a aktuálne opatrenia a usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR, a to najmä:

 • po vstupe na územie SR sú povinní ohlásiť sa a predložiť negatívny výsledok „RT-PCR“ testu na ochorenie COVID-19 príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v SR
 • v prípade nerešpektovania a nedodržania aktuálnych usmernení Úradu verejného zdravotníctva SR hrozí uvedeným osobám sankcia vo forme pokuty vo výške do 1659 € v rozkaznom konaní a do 1000 € v blokovom konaní za priestupok podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. na základe zhoršenej epidemiologickej situácie hrozí aj alternatíva uzavretia časti mesta/obce, prípadne celej lokality.

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 04.04.2020 - OLP/3012/2020

Jedálny lístok 15.06.2020 - 19.06.2020

Súčasný krízový stav v súvislosti s vírusom COVID-19 núti najmä staršiu generáciu zostať čo najviac doma, za zatvorenými dverami. Túto situáciu vo svoj prospech môžu zneužívať podvodníci, ktorých konanie Vás ( nielen počas tejto doby) môže pripraviť o značnú časť majektu alebo celoživotné úspory.

 

odbor prevencie kriminality seniori

Oznamujeme tým občanom, ktorí si ešte neprevzali 240 litrové smetné nádoby, že v dňoch 11.,12.,a 13. júna môžu tak spraviť v kultúrnom dome. 

11. a 12.júna, čiže vo štvrtok a v piatok  v čase od 07:30 hod. do 15:30 hod. a v sobotu od 08:00 hod. do 12:00 hod.

Za pochopenie Vám ďakujeme.

Vážení občania!

Oznamujeme vám, že v súvislosti s touto krízovou situáciou, realizujeme v spolupráci s COOP Jednota Galanta, nákupy občanom do domu.

Kto nemá možnosť ísť si nakúpiť a ani nemá zabezpečené nákupy zo strany rodinných príslušníkov, ohláste sa prosím na obecnom úrade na telefónnom čísle 031/7794247.

Týmto obyvateľom bude dodaný do domácnosti hárok so súpisom tovarov a tieto si objednáte na telefónnom čísle ktoré máte uvedené na hárku.

Obecný úrad zabezpečí donášku do vašej domácnosti.

Vnútoný predpis k uskutočneniu plánu uvoľňovania opatrení v ZOS a ZpS Vlčany v súvislosti s ochorením COVID - 19 I., II., III. a IV. fáza

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 28.03.2020

Možnosť návštev v ZOS a ZPS Vlčany

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 29.03.2020

A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának intézkedése a közegészségügyi vészhelyzet idejére OLP-2777-2020

Oznamujeme obyvateľom, že v týchto dňoch poslanci obecného zastupiteľstva a zástupcovia spoločenských organizácií začali so zbieraním podpisov pod petíciu proti výstavbe plazmovej spaľovne.

Prosíme Vás, aby ste podpisový hárok podpísali len raz!

Ďakujeme!

Petičný hárok na stiahnutie

Petičné hárky zasielajte na adresu: Obecný úrad Neded, 925 85 Neded, s.č. 844

Žiadame všetkých obyvateľov, ktorí sú na území našej obce či už na základe vlastného rozhodnutia alebo nariadením lekára alebo zamestnávateľa v KARANTÉNE, aby túto skutočnosť nahlásili na obecný úrad e-mailom na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo telefonicky na tel.čísle 031/77942 47 .Ďakujeme!

 Karanténa znamená: zákaz opustiť domácnosť a týka sa to všetkých členov domácnosti !!!!

Zákaz prijímať návštevy !!!

Pri nedodržaní karantény  hrozí sankcia 1659 eur.

 

Kérjük azokat a lakosokat, akik akár saját elhatározásból, akár orvos vagy munkáltató által megadott intézkedés miatt KARANTÉNBAN vannak a falu területén, hogy ezt jelentsék be a községi hivatalnak e-mailben a Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. címre vagy telefonon a 031/77942 47 telefonszámon. Köszönjük!

A karantén ideje alatt tilos elhagyni a háztartást és ez érvényes a háztartás minden tagjára !!!!

Tilos látogatót fogadni !!!!

A karantén megszegése esetén 1659 eurós bírság lesz kiszabva.

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 03.06.2020 - zrušenie zákazu návštev v ZOS

Opatrenie ÚVZ SR_zákaz hromadných podujatí od 24.03.2020

Oznam-Értesítés

Vážení občania!

V našej obci  v roku 1990 bola zavedená tradícia podujatia s názvom Vlčiansky jesenný jarmok, ktorý sa konal vždy v októbri. Na túto skvelú akciu sa mnohí tešili aj tento rok. Žiaľ súčasná pandémia všetko zmenila. Tohtoročný tradičný jesenný jarmok sa neuskutoční. 

Veľmi nás mrzí, že sme boli nútení tento rok zrušiť  podujatie, ktoré si za túto dobu našlo naozaj veľké množstvo priaznivcov. Obzvlášť, keď sa takéto podujatie pripravuje rok dopredu. Bol pripravený opäť rôznorodý a skvelý program, remeselné trhy či rôzne atrakcie, no zdravie je na prvom mieste, nikto nevie zaručiť ako sa bude situácia vyvíjať a tak sme sa rozhodli nesiliť to a októbrovú akciu zrušiť.

Veríme, že toto nemilé obdobie pominie čím skôr a v roku 2021, na jubilejnom 30. Vlčianskom jesennom jarmoku už na novom mieste a v nových priestoroch   sa zídeme na našom podujatí v dobrej atmosfére a hlavne bez rúšok.

Odporúčania a usmernenia pri preberaní zásielok od  doručovateľov Slovenskej pošty alebo kuriérov:

 • ak ste v karanténe nepreberajte zásielky, potenciálne môžete šíriť vírus na našich zamestnancom
 • ak je to možné označte si byt, napríklad nalepte na dvere, vchod, bránu lístok KARANTÉNA
 • ak vás kontaktuje kuriér oznámte mu, že ste v karanténe – zásielku nepreberajte
 • zásielka vás počká na pošte, predlžujeme odberné lehoty k 18 dňom pribudne ďalších 14 dní
 • zvážte prebratie zásielky, presmerujte si zásielku na poštu, alebo do BalíkoBOXu; prípadne komunikujte s doručovateľom alebo kuriérom o spôsobe jej prevzatia
 • ak je to možné preberte zásielku mimo vášho bytu alebo domu v čo najotvorenejšom priestore
 • doručovateľ alebo kuriér môže položiť zásielku s dokumentami pred vaše dvere a odstúpiť do ochrannej vzdialenosti, na podpis dokumentu použite svoje pero, použite VŽDY rúško a rukavice
 • v komunikácii s doručovateľom alebo s kuriérom sa nezdržujte dlhšie, ako je to potrebné
 • pred a po návšteve doručovateľa alebo kuriéra si vydezinfikujte ruky dezinfekčným prostriedkom na ruky, alebo si ich poriadne umyte
 • naši zamestnanci sú informovaní a majú kontakty na regionálne úrady verejného zdravotníctva ak niekto poruší povinnú domáci izoláciu / karanténu s prihliadnutím na ochranu nás všetkých osobu na úrad nahlásia; za porušenie karantény hrozí pokuta až vo výške 1659€

sk

Oznamujeme vám dočasnú úpravu otváracej doby na oboch predajniach, COOP Jednota Galanta v obci Vlčany od 22.3.2020, nasledovne:

Supermarket l, Vlčany 945

Pondelok      6:00 – 19:00

Utorok          6:00 – 19:00

Streda          6:00 – 19:00

Štvrtok          6:00 – 19:00

Piatok           6:00 – 19:00

Sobota          6:00 – 16:00

Nedeľa          ZATVORENÉ

 

Jednota ll, Hlavná 282, Vlčany

Pondelok      6:30 – 17:00

Utorok          6:30 – 17:00

Streda          6:30 – 17.00

Štvrtok          6:30 – 17:00

Piatok           6:30 – 17:00

Sobota          6:30 – 12:00

Nedeľa          ZATVORENÉ

hu

Usmernenie hlavného hygienika SR - COVID-19 - 5. aktualizácia

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2640/2020 zo dňa 18.03.2020

A Szlovák Közegészségügyi Hivatal közegészségügyi vészhelyzeti intézkedése OLP-2640-2020

Alexander Takács, súkromný podnikateľ ponúka našim občanom čerstvú domácu zeleninu a ovocie.

Kde? Zelovoc pri pekárni vo Vlčanoch

Kedy? Každú sobotu od 8:00 hod. do 12:00 hod. 

Každého srdečne očakávajú. 

 

 

 

COVID 19 - Osoby s vyšším rizikom ochorenia

COVID -19 Magasabb kockázatnak kitett személyek

Certifikát za rok 2019

COVID -19 - Pomoc sebe a druhým

COVID -19 Hogyan segítsen magán és másokon

Vážení rodičia!

Na základe rozhodnutia ministra školstva sa obnovuje školské vyučovanie v materských školách, základných školách, obnovuje sa činnosť školských klubov a prevádzka zariadenia školského stravovania.

Zákonní zástupcovia detí predložia pri prvom nástupe do MŠ a ZŠ písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia.

Tlačivo ,,vyhlásenie“ je umiestnené na stránkach školy a stránke obecného úradu.

V prípade potreby si môžete vyzdvihnúť tlačivo v škole dňa 27.5.2020 medzi 9:00 – 10:00 hod.

Vyhlásenie - tlačivo

COVID -19 - Čo robiť ak ste chorý

COVID -19 Mit tegyen ha beteg

 Vážení spoluobčania!

Touto cestou Vás informujeme, že ak máte vo vašom dvore nadbytok betónovej sutiny, v blízkej budúcnosti Vám ho naša obec zadarmo prevezme. Ak máte záujem o možnosť zbaviť sa zbytočných betónový zvyškov, kontaktuje prosím Františka Szőcsa, náčelníka obecnej polície na tel.č. 0904 138 329.

Zároveň žiadame ctených obyvateľov, aby do nových smetných nádob nevkladali žiadny stavebný odpad!  

10 odporúčaní pri COVID -19

10 ajánlás a COVID-19 esetére

Riaditeľstvo základnej školy s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským oznamuje rodičom, že zápis do  materskej školy s VJM sa uskutoční v dňoch 25. mája v čase od 10:00 hod. do 12:00 hod. a 26.mája v čase od 15:00 hod.do 17:00 hod. v budove materskej školy. 

Dokumenty potrebné k zápisu do MŠ sú k dispozícii na webovej stránke školy, resp.bude možnosť ich vyplniť aj osobne v horeuvedených termínoch. 

Informácia Sociálnej poisťovne

Pôvodne oznámený termín dnešného (18.05.2020, pondelok) odovzdávania smetných nádob sa posúva. Termín určí obec po obdržaní novej, druhej polovice všetkých nádob. Dôvodom posunutia je, že sa podarilo odovzdať väčší počet nádob, ako sa povodne očakávalo a novú zásielku nám ešte nedoručili. Týždenný zber komunálneho odpadu pokračuje naďalej až do odvolania. Za pochopenie Vám ďakujeme.

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2596/2020 zo dňa 16.03.2020

Výberové konanie - Tešedíkovo

Pályázati felhívás - Alapiskola Pered

Žiadame všetkých obyvateľov, ktorí sú na území našej obce či už na základe vlastného rozhodnutia alebo nariadením lekára alebo zamestnávateľa v KARANTÉNE, aby túto skutočnosť nahlásili na obecný úrad e-mailom na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo telefonicky na tel.čísle 031/77942 47 .Ďakujeme!

 Karanténa znamená: zákaz opustiť domácnosť a týka sa to všetkých členov domácnosti !!!!

Zákaz prijímať návštevy !!!

 

Kérjük azokat a lakosokat, akik akár saját elhatározásból, akár orvos vagy munkáltató által megadott intézkedés miatt KARANTÉNBAN vannak a falu területén, hogy ezt jelentsék be a községi hivatalnak e-mailben a Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. címre vagy telefonon a 031/77942 47 telefonszámon. Köszönjük!

A karantén ideje alatt tilos elhagyni a háztartást és ez érvényes a háztartás minden tagjára !!!!

Tilos látogatót fogadni !!!!

Krízový plán v súvislosti s pandémiou COVID-19 (epidemiologicko-hygienický plán) - ZOS a ZPS Vlčany s.č. 97

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2595/2020 zo dňa 15.03.2020