Oznam - ČOV Vlčany - Neded s.r.o.

Oznam - ČOV Vlčany - Neded s.r.o.

Spoločnosť ČOV Vlčany – Neded, s.r.o. žiada všetkých obyvateľov obce, ktorí sú napojení na verejnú kanalizáciu a nemajú zaplatené faktúry za vypúšťanú a čistenú odpadovú vodu, teda stočné, aby tak urýchlene urobili do 15. februára 2023! Po tomto termíne bude na všetky faktúry zaplatené po termíne splatnosti uplatnená zmluvná pokuta vo výške 5€ podľa článku VII. zmluvné pokuty bod 1 pís. a) Prílohy č. 1 k zmluve o  pripojení na VK. Ak niekto nedostal zúčtovaciu faktúru na stočné za rok 2022, nech to oznámi  osobne v obchodnej kancelárii ČOV alebo na telefónnom čísle  0918 739 785. Stočné je možné uhradiť bezhotovostným prevodom cez internetbanking, na pošte poštovou poukážkou alebo v hotovosti v kancelárii spoločnosti v budove bývalého obecného úradu vo Vlčanoch, kedy je potrebné so sebou priniesť aj neuhradenú faktúru. Pri úhrade faktúry cez internetbanking nezabudnite uviesť správny variabilný symbol čo je číslo faktúry, ktorú práve uhrádzate a aj údaj, za koho úhradu platíte, pretože majiteľ účtu môže platiť úhradu stočného aj za iného producenta ako je on sám a ak tieto údaje chýbajú, účtovníčka nedokáže priradiť platbu k tej správnej faktúre. Ďakujeme za pochopenie!

Dátum vloženia: 8. 2. 2023 15:43
Dátum poslednej aktualizácie: 8. 2. 2023 15:45
Autor: Správca Webu