Zmena organizácie dopravy

Zmena organizácie dopravy

SK : Oznamujeme cteným občanom, že od 23.02.2022 nastanú zmeny v organizácii dopravy na území obce. Jednosmerné budú nasledovné ulice: ulica Cigáňska zo smeru Staničnej ulice smerom na cintorín, ulica pred reformovaným farským úradom zo smeru Baláta, a ulička od hlavnej cesty ku zadnému vchodu základnej školy.

Zmeny v organizácii dopravy boli vypracované odborníkmi v spolupráci s dopravnou políciou.

Žiadame účastníkov cestnej premávky, aby rešpektovali nové dopravné označenia.

Ďakujeme za pochopenie.

HU: Tisztelettel értesítjük és felhívjuk lakosaink figyelmét, hogy falunk közúti közlekedésében 2022.február 23-tól változások lépnek érvénybe. A változások a következő utcákat érintik, ahol egyenirányúsítva lesz a forgalom: a Cigány utcában az állomás felé vezető út a temető felé, a református lelkészi hivatal előtti utca Negyed felől, valamint a főútról az iskola hátsó kapujáig, azaz a Baláta felé vezető szakasz lesz a főút felől egyirányú.

A változásokat a közlekedési rendőrség tanácsai alapján, közlekedési szakemberek dolgozták ki a biztonságosabb közlekedés érdekében.

Tisztelettel kérünk mindenkit az új szabályok betartására.

Dátum vloženia: 22. 2. 2022 22:29
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 3. 2022 22:30
Autor: