Obecný úrad

 

Starosta obce

Ing. János Restár

031/77 942 47

starosta@obecvlcany.sk

Zástupca starostu

Mgr. Pál Erdélyi, PhD.

 

Mgr. Petra Szőke Szórádová

031/77942 47

obecnyurad@obecvlcany.sk

Podateľňa, asistentka starostu,web stránka, zastupovanie osvedčovacej agendy, pokladňa OcÚ

Júlia Szőcs

031/77 942 47

julia.szocs@obecvlcany.sk

Kultúra, matrika, osvedčovanie, web stránka,miestny rozhlas, vedúca kuchyne, prenájom jedálne a kultúrneho domu

Tímea Kürthiová

0915 360 617

timea.kurthiova@obecvlcany.sk

Životné prostredie, školstvo, sociálna agenda

Bc. Andrea Maron

031/77 942 47

andrea.maron@obecvlcany.sk

Ekonómka

Mgr. Erzsébet Nagy

031/77 942 47

erzsebet.nagy@obecvlcany.sk

Hlásenie pobytu občanov, evidencia pohrebiska, súpisné čísla, prenájom bytových a nebytových priestorov, zástupca matrikára,osvedčovanie

Bc. Tímea Mészárosová

031/77 942 47

timea.meszarosova@obecvlcany.sk

Správkyňa miestnych daní, SHR, miestny rozhlas, sms info, zastupovanie osvedčovacej agendy

Ing. Tímea Polgárová

031/77 942 47

timea.polgarova@obecvlcany.sk

 

 

Stavebný úrad ( každý piatok)

Róbert Czibula

031/77 942 47

Mzdová účtovníčka

Mgr. Zsuzsanna Kürthy

 

Náčelník obecnej polície

František Szőcs

0905/320 323

obecnapolicia@obecvlcany.sk

Hlavná kontrolórka

Mgr. Ing. Éva Tóth

hlavny.kontrolor@obecvlcany.sk