Vyššie

Zmluvy

Zmluva č. 10/2017 o nájme nájomného bytu- Helena Antalová
Zmluva č. 11/2017 o nájme nájomného- Ibolya Horváth 14BJ
Zmluva č. 12/2017 o nájme nájomného bytu - Marieta Makraiová
Zmluva č. 13/2017 o nájme nájomného bytu - Klára Szabová 14 BJ
Zmluva č. 2/2017 o nájme nebytového priestoru - Viktória Kőrösová
Zmluva č. 3/2017 o nájme nájomného bytu - Annamária Deáková 14 BJ
Zmluva č. 5/2017 o nájme nájomného bytu - Tímea Lőrinczová
Zmluva č. 6/2016 o nájme nájomného bytu - Márk Deák 14BJ
Zmluva č. 7/2017 o nájme nájomného bytu - Andrea Keresztesiová 14BJ
Zmluva č. 8/2016 - Natália Narancsíková
Zmluva č. 8/2017 o nájme nájomného bytu- Igor Molnár 14BJ
Zmluva č.6/2017 o nájme nájomného bytu - Anikó Sütőová
Zmluva č.9/2017 o nájme nájomného bytu- Eleonóra Pápaiová 14BJ
Zmluva na poskytnutie služieb- FCC Slovensko
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - Západoslovenská distribučná a.s.
 
 
Powered by Phoca Download