Vyššie

Zmluvy

Zmluva O Poskytnutí Finančnej Dotácie Z Rozpočtu Obce Vlčany
Zmluva O Poskytnutí Finančnej Dotácie Z Rozpočtu Obce Vlčany
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlčany v roku 2016- Cemadok
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlčany v roku 2017
Zmluva O Poskytnutí Finančnej Dotácie Z Rozpočtu Obce Vlčany V Roku 2017- FK
Zmluva o poskytnutí služby č. 1/2017
Zmluva o poskytnutie služieb - Ul. Stará, Hatháza, Veterná a Lesná - Vlčany
Zmluva o poskytovaní odborných služieb autorizovaného bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany a o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
Zmluva O Poskytovaní Podnikateľského Poradenstva ENVIROFOND 2017
Zmluva o prenájme priestorov
Zmluva o prenájme priestorov - Základná Organizácia Csemadok
Zmluva o prenájme priestorov - Adam Réső
Zmluva o prenájme priestorov - Alexander Vígh
Zmluva o prenájme priestorov - Barnabás Szabó
Zmluva o prenájme priestorov - Csemadok Základná Organizácia
Zmluva o prenájme priestorov - Csemadok ZO - Juliáles
Zmluva o prenájme priestorov - Csemadok ZO Vlčany - IFI Klub
 
 
Powered by Phoca Download