Vyššie

Zmluvy

Nájomná Zmluva-Katarína Fehérová
Nájomná zmluva č. 10/2016 - František Polgár
Príloha k zmluve o uverejnení inzercie - Mediatel
Rámcová dohoda na dodanie služby - Attila Kürti - ATTA
Rámcová mandátna zmluva - KOODIS spol. s.r.o.
Rámcová zmluva na poskytnutie služieb - FCC Slovensko, s.r.o.
Támogatási szerződés - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Zmluva na poskytnutie služby č . 032016
Zmluva č. 1/2017 o nájme nájomného bytu - Anita Czibulová
Zmluva č. 2/2017 o nájme nájomného bytu - Imrich Sárközi 14 BJ
Zmluva č. 4/2017 o nájme nájomného bytu - Veronika Szépeová 14BJ
Zmluva č. 01/2018 o odbere kuchynského odpadu
Zmluva č. 02/2018 o tankovaní PHM na ČS RAMA Vlčany
Zmluva č. 1/2017 o nájme nebytového priestoru- Veronika Komlósiová
 
 
Powered by Phoca Download