Oznámenie o oprave Uznesenia č. 566/2018/35 z 35. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlčany konaného dňa 26.9.2018

Oprava uznesenia