Návrh rozpočtu 2019-2021

Upozornenie

Výzva Záp. Dis. a.s.

Miestna akčná skupina Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport (ďalej len „MAS Dolné Považie“), vyhlasuje dňa 18.01.2019 na základe rozhodnutia Výkonného orgánu MAS Dolné Považie zo dňa 17.01.2019.
Miestna akčná skupina Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport, vyhlasuje dňa 18.01.2019 na základe rozhodnutia Výkonného orgánu MAS Dolné Považie zo dňa 17.01.2019:

Výzvu na predkladanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu
v rámci Opatrenia 2. Nástroja 1 LEADER NSK na rok 2019

v termíne od 18.01.2019 do 08.02.2019 pre opatrenia:

Opatrenie 2. Podpora činnosti združení a spolkov

Príjímanie Žiadostí o dotáciu je od 18.01.2019 do 08.02.2019 v čase od 08:00 do 15:30 v priestoroch sídla MAS Dolné Považie (Kultúrno-spoločenské informačné centrum, 925 83 Žihárec č. 85).
 
Podrobné informácie a dokumenty na stiahnutie sú k dispozícii na internetovej stránke MAS: http://www.masdolnepovazie.sk/vyzva3.html