"Územný plán obce Kráľov Brod - Zmeny a doplnky č. 1" - oznámenie o strategickom dokumente podľa § 6 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. Územný plán obce Kráľov Brod - zmeny a doplnky č. 1

Plán obnovy verejnej kanalizácie - ČOV

Zámer - Zariadenie na zber odpadov Vlčany

Dochádzka poslancov za I. polrok 2018