Návrh rozpočtu 2019-2021

Upozornenie

Výzva Záp. Dis. a.s.

Miestna akčná skupina Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport (ďalej len „MAS Dolné Považie“), vyhlasuje dňa 18.01.2019 na základe rozhodnutia Výkonného orgánu MAS Dolné Považie zo dňa 17.01.2019.
Miestna akčná skupina Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport, vyhlasuje dňa 18.01.2019 na základe rozhodnutia Výkonného orgánu MAS Dolné Považie zo dňa 17.01.2019:

Výzvu na predkladanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu
v rámci Opatrenia 2. Nástroja 1 LEADER NSK na rok 2019

v termíne od 18.01.2019 do 08.02.2019 pre opatrenia:

Opatrenie 2. Podpora činnosti združení a spolkov

Príjímanie Žiadostí o dotáciu je od 18.01.2019 do 08.02.2019 v čase od 08:00 do 15:30 v priestoroch sídla MAS Dolné Považie (Kultúrno-spoločenské informačné centrum, 925 83 Žihárec č. 85).
 
Podrobné informácie a dokumenty na stiahnutie sú k dispozícii na internetovej stránke MAS: http://www.masdolnepovazie.sk/vyzva3.html

Dochádzka poslancov za II. polrok 2018

Oznámenie o opakovanej dražbe

Oznámenie o oprave Uznesenia č. 566/2018/35 z 35. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlčany konaného dňa 26.9.2018

Oprava uznesenia

"Územný plán obce Kráľov Brod - Zmeny a doplnky č. 1" - oznámenie o strategickom dokumente podľa § 6 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. Územný plán obce Kráľov Brod - zmeny a doplnky č. 1