Vyššie

Uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Vlčanoch 2014-2018

Prijaté uznesenia 9. zasadnutia zo dňa 25. novembra 2015
Prijaté uznesenia 10. zasadnutia zo dňa 16. decembra 2015
Prijaté uznesenia 11. zasadnutia zo dňa 13. januára 2016
Prijaté uznesenia 12. zasadnutia zo dňa 23. marca 20166
Prijaté uznesenia 13. zasadnutia zo dňa 28. apríla 2016
Prijaté uznesenia 14. zasadnutia zo dňa 04. mája 2016
Zápisnica z 15. zasadnutia OZ
Prijaté uznesenia 17. zasadnutia zo dňa 29. júna 2016
Zápisnica z 18. zasadnutia OZ
Prijaté uznesenia 19. zasadnutia zo dňa 27. júla 2016
Prijaté uznesenia 20. zasadnutia zo dňa 19. októbra 2016
Prijaté uznesenia 21. zasadnutia zo dňa 16. novembra 2016
Prijaté uznesenia 22. zasadnutia zo dňa 28. novembra 2016
Prijaté uznesenia 23. zasadnutia zo dňa 14. decembra 2016
Prijaté uznesenia 25. zasadnutia zo dňa 22. marca 2017
Prijaté uznesenia 26. zasadnutia zo dňa 10. mája 2017
Prijaté uznesenia 27. zasadnutia zo dňa 21. júna 2017
Prijaté uznesenia 28. zasadnutia zo dňa 6. septembra 2017
Prijaté uznesenia 29. zasadnutia zo dňa 27. septembra 2017
Prijaté uznesenia 30. zasadnutia zo dňa 29. novembra 2017
 
 
Powered by Phoca Download