Základné dokumenty obce

Dokumenty

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Vlčany na roky 2024-2030 s výhľadom do roku 2035

PHRSR Vlčany-2024-2030-schválený.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,15 MB
Vložené: 5. 3. 2024

Zriaďovacia listina o zriadení rozpočtovej organizácie s názvom Základná škola Józsefa Károlyiho s vyučovacím jazykom maďarským - Károlyi József Alapiskola, Vlčany 1547 - Farkasd

Zriaďovacia listina ZŠ Józsefa Károlyiho s VJM Vlčany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 458,75 kB
Vložené: 29. 9. 2023

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva, účinný od 01.05.2023

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva, účinný od 01.05.2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 546,72 kB
Vložené: 13. 4. 2023

Organizačný poriadok Obecného úradu vo Vlčanoch

Organizačný poriadok OcÚ Vlčany od 01.04.2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 696,04 kB
Vložené: 31. 3. 2023

Zriaďovacia listina DHZO

Zriaďovacia listina DHZO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 452,76 kB
Vložené: 13. 5. 2022

Ohlasenie-stavebnych-uprav_epitesi_valtoztatasok_bejelentese

Ohlasenie-stavebnych-uprav_epitesi_valtoztatasok_bejelentese.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 114,83 kB
Vložené: 31. 5. 2021

Ohlasenie-drobnej-stavby_kismeretu_epitmeny_bejelentese

Ohlasenie-drobnej-stavby_kismeretu_epitmeny_bejelentese.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 129,39 kB
Vložené: 31. 5. 2021

Stavebne-povolenie-ziadost_epitesi_engedely_kerveny

Stavebne-povolenie-ziadost_epitesi_engedely_kerveny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 172,4 kB
Vložené: 31. 5. 2021

Potvrdenie-o-pobyte_lakhelyigazolas

Potvrdenie-o-pobyte_lakhelyigazolas.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 265,67 kB
Vložené: 31. 5. 2021

Prihlasovaci-listok-prechodny-pobyt_lakhelybejelento_-_atmeneti_lakhely

Prihlasovaci-listok-prechodny-pobyt_lakhelybejelento_-_atmeneti_lakhely.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 53,04 kB
Vložené: 31. 5. 2021

Prihlasovaci-listok-trvaly-pobyt_lakhelybejelento_-_allando_lakhely

Prihlasovaci-listok-trvaly-pobyt_lakhelybejelento_-_allando_lakhely.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 52,88 kB
Vložené: 31. 5. 2021

Ziadost-odstranenie-stavby_epitmenybontas_kerveny

Ziadost-odstranenie-stavby_epitmenybontas_kerveny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 153,64 kB
Vložené: 31. 5. 2021

Ziadost-terenne-upravy_tereprendezes_kerveny

Ziadost-terenne-upravy_tereprendezes_kerveny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 148,81 kB
Vložené: 31. 5. 2021

Ziadost-oznamenie-mieste-pobytu_kerveny_tartozkodasi_hely_megadasara

Ziadost-oznamenie-mieste-pobytu_kerveny_tartozkodasi_hely_megadasara.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 103,87 kB
Vložené: 31. 5. 2021

Ziadost-o-vydanie-matricneho-dokladu-Kerveny_anyakonyvi_kivonat_kiadasa

Ziadost-o-vydanie-matricneho-dokladu-Kerveny_anyakonyvi_kivonat_kiadasa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 101,52 kB
Vložené: 31. 5. 2021

Ziadost-o-uzavretie-manzelstva_hazassagkotesi_kerveny

Ziadost-o-uzavretie-manzelstva_hazassagkotesi_kerveny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 179,34 kB
Vložené: 31. 5. 2021

Ziadost-o-zmenu-stavby_epitmeny_modositasa_kerveny

Ziadost-o-zmenu-stavby_epitmeny_modositasa_kerveny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 150,38 kB
Vložené: 31. 5. 2021

Ziadost-vydanie-vypisu-z-knihy-manzelstievHazassagi_anyakonyvi_kivonat-no

Ziadost-vydanie-vypisu-z-knihy-manzelstievHazassagi_anyakonyvi_kivonat-no.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 87,25 kB
Vložené: 31. 5. 2021

Ziadost-vyrub-drevin_fakivagasi_kerveny

Ziadost-vyrub-drevin_fakivagasi_kerveny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 151,26 kB
Vložené: 31. 5. 2021

Odhlasovací lístok trvalý pobyt -lakhelykijelentő-állandól akhely

Odhlasovaci-listok-trvaly-pobyt_lakhelykijelento_-_allando_lakhely.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 40,35 kB
Vložené: 31. 5. 2021
Zobrazené 1-20 z 62