Farkasdi Szlovák Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda

Základná škola s materskou školou

Základná škola s materskou školou
č. 1547
925 84 Vlčany
031/7794 083

webová stránka školy