Dobrovoľný hasičský zbor obce Vlčany

Dobrovoľný hasičský zbor obce Vlčany

sídlo: 925 84 Vlčany s.č. 944

Veliteľ : Loránt Takács

Zriaďovacia listina DHZO.pdf (452.76 kB)