Základná škola Józsefa Károlyiho s vyučovacím jazykom maďarským - Károlyi József Alapiskola, Vlčany 1547-Farkasd

Základná škola Józsefa Károlyiho  s VJM - Károlyi József Alapiskola,  Vlčany 1547 - Farkasd
Vlčany s.č. 1547
925 84 Vlčany
031/7794 094

https://zssvjmvlcany.edupage.org/