Smernice

Dokumenty

Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Vlčany zo dňa 13.12.2023

Zasady_hospodarenia_s_majetkom_obce-dodatok1-2024maj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 164,63 kB
Vložené: 10. 7. 2024

Smernica č. 3/2024 pre tvorbu a používanie rezerv

Smernica č. 3-2024 pre tvorbu a používanie rezerv.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 186,29 kB
Vložené: 25. 3. 2024

Smernica č. 2/2024 pre vedenie účtovníctva obce Vlčany

Smernica č. 2-2024 pre vedenie účtovníctva obce Vlčany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 398,15 kB
Vložené: 25. 3. 2024

Smernica č. 1/2024 pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek

Smernica č. 1-2024 pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 320,34 kB
Vložené: 25. 3. 2024

Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií pri OZ vo Vlčanoch

Zásady na odmeňovania poslancov a členov komisií pri OZ vo Vlčanoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 194,63 kB
Vložené: 29. 2. 2024

Cenník trhovej ceny nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce Vlčany

Cenník trhovej ceny nájomného za prenájom nebytových priestorov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 804,99 kB
Vložené: 4. 1. 2024

Cenník nájomného za krátkodobý prenájom niektorých nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove so súp. č. 1547

Cenník nájomného za krátkodobý prenájom niektorých nebytových priestorov - škola.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 362,59 kB
Vložené: 4. 1. 2024

Cenník nájomného za krátkodobý prenájom niektorých nebytových priestorov vo vlastníctve obce Vlčany

Cenník nájomného za krátkodobý prenájom niektorých nebytových priestorov vo vlastníctve obce Vlčany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 970,34 kB
Vložené: 14. 12. 2023

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Vlčany

Zásady hospodárenia s majetkom obce Vlčany - schválený.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 468,74 kB
Vložené: 14. 12. 2023

Smernica č. 3/2023 o vedení pokladnice v podmienkach obce Vlčany

Smernica č. 3_2023 o vedení pokladnice v podmienkach obce Vlčany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 478,96 kB
Vložené: 9. 11. 2023

Smernica č. 2/2023 o obehu účtovných dokladov v podmienkach obce Vlčany

Smernica 2_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 524,35 kB
Vložené: 2. 10. 2023

Dodatok č. 1 k smernici č. 1/2021 o zabezpečení stravovania

Dodatok č. 1 k smernici č. 1_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 355,87 kB
Vložené: 13. 7. 2023

Smernica č. 2/2022 o verejnom obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou

Smernica č. 2_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 887,3 kB
Vložené: 29. 6. 2022

Smernica č. 1/2022 pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek

Smernica . 1-2022 pre tvorbu a ztovanie opravnch poloiek.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 415,85 kB
Vložené: 17. 3. 2022

Rozhodnutie starostu obce Vlčany o zrušení smernice č. 3/2007 o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely obce

Rozhodnutie starostu o zruen smernice . 3 2007.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 67,88 kB
Vložené: 3. 11. 2021

Smernica č. 2/2021 o vykonávaní podnikateľskej činnosti v podmienkach obce Vlčany

Smernica . 2-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 343,24 kB
Vložené: 28. 10. 2021

Cenník nájomného za krátkodobý prenájom niektorých nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove so s.č. 1547

Cenník nájomného za krátkodobý prenájom niektorých nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove so s.c. 1547 - 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 71,58 kB
Vložené: 12. 10. 2022

Smernica č. 1/2021 o zabezpečení stravovania

Smernica . 1-2021 o zabezpeen stravovania.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 739,9 kB
Vložené: 9. 3. 2021

Sadzobník úhrad za niektoré administratívne úkony

Sadzobnik-kopirovanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 249 kB
Vložené: 1. 10. 2020

Smernica č. 1/2020 o verejnom obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou

Smernica . 1-2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 137,35 kB
Vložené: 26. 3. 2020

Prevádzkový poriadok Multifunkčného ihriska Vlčany

Prevdzkov poridok Multifunknho ihriska zo da 20.9.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,12 MB
Vložené: 20. 1. 2020

Smernica č.5/2019 o postupe individuálneho plánovania sociálnej služby

Smernica . 5-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 167,29 kB
Vložené: 1. 8. 2019

Smernica č. 3/2019 o podmienkach prevádzky, prerušení a obmedzení prevádzky v školskom klube detí počas prázdnim

Smernica . 3-2019 KD.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 64,75 kB
Vložené: 21. 6. 2019

Dodatok č. 1 k Smernici č. 4/2016 pre vykonávanie inventarizácie majetku a záväzkov

Dodatok . 1 k Smernici . 4-2016 pre vykonvanie inventarizcie majetku a zvzkov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 158,91 kB
Vložené: 19. 2. 2019

Smernica č. 1/2016 o systéme finančného riadenia a finančnej kontroly v podmienkach obce Vlčany

Smernica - finann kontrola Vlany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,69 MB
Vložené: 12. 2. 2019

Smernica č.1/2018 o používaní verejných telefónnych liniek a mobilných telefónov v pôsobnosti zamestnancov Obce Vlčany

Smernica . 1-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,66 MB
Vložené: 4. 6. 2018

Smernica č. 2/2018 o podmienkach prevádzky, prerušení a obmedzení prevádzky materských škôl počas prázdnin.

Smernica . 2-2018 o podmienkach prevdzky preruen a obemedzen prevdzky materskch kl poas przdnin.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 127,67 kB
Vložené: 30. 5. 2018

Smernica č. 4/2016 pre vykonávanie inventarizácie majetku a záväzkov

smernica-pre-vykonavanie-inventarizacie-majetku-a-zavazkov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,81 MB
Vložené: 13. 3. 2018

SMERNICA o rozpočtovom procese a rozpočtovom hospodárení

smernica-o-rozpoctovom-procese-a-rozp.-hospodareni-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 219,22 kB
Vložené: 13. 3. 2018

Smernica č.01/2011 ktorou sa ustanovujú pravidlá rozhlasovej relácie v miestnom rozhlase

smernica-c-1-2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 107,33 kB
Vložené: 13. 3. 2018

Smernica č. 6/2007 o používaní referentsky riadených motorových vozidiel a súkromných motorových vozidiel

smernica-c.-6-2007-o-pouzivani-referentsky-riadenych-motorovych-vozidiel-a-sukromnych-motorovych-vozidiel.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 287,09 kB
Vložené: 13. 3. 2018

Smernica č. 5/2008 o postupe obce Vlčany pri zanedbávaní povinnej školskej dochádzky

smernica-c.-5-2008-o-postupe-obce-vlcany-pri-zanedbavani-povinnej-skolskej-dochadzky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 141,61 kB
Vložené: 13. 3. 2018

Smernica č. 9/2009 starostu obce, ktorou sa uptavuje postup pri sprístupňovaní informácií v podmienkach územnej samosprávy Obce Vlčany

smernica-c.-9-2009-starostu-obce-ktorou-sa-uptavuje-postup-pri-spristupnovani-informacii-v-podmienkach-uzemnej-samospravy-obce-vlcany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 747,46 kB
Vložené: 13. 3. 2018

Smernica č. 8/2008 o organizovaní verejných kultúrnych, telovýchovných športových a tursitických podujatí

smernica-c.-8-2008-o-organizovani-verejnych-kulturnych-telovychovnych-sportovych-a-tursitickych-podujati.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 560,99 kB
Vložené: 13. 3. 2018

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupňovanie informácií

sadzobnik.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 928,17 kB
Vložené: 13. 3. 2018