Smernice

Dokumenty

Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Vlčany zo dňa 13.12.2023

Zasady_hospodarenia_s_majetkom_obce-dodatok1-2024maj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 164,63 kB
Vložené: 10. 7. 2024

Smernica č. 3/2024 pre tvorbu a používanie rezerv

Smernica č. 3-2024 pre tvorbu a používanie rezerv.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 186,29 kB
Vložené: 25. 3. 2024

Smernica č. 2/2024 pre vedenie účtovníctva obce Vlčany

Smernica č. 2-2024 pre vedenie účtovníctva obce Vlčany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 398,15 kB
Vložené: 25. 3. 2024

Smernica č. 1/2024 pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek

Smernica č. 1-2024 pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 320,34 kB
Vložené: 25. 3. 2024

Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií pri OZ vo Vlčanoch

Zásady na odmeňovania poslancov a členov komisií pri OZ vo Vlčanoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 194,63 kB
Vložené: 29. 2. 2024

Cenník trhovej ceny nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce Vlčany

Cenník trhovej ceny nájomného za prenájom nebytových priestorov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 804,99 kB
Vložené: 4. 1. 2024

Cenník nájomného za krátkodobý prenájom niektorých nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove so súp. č. 1547

Cenník nájomného za krátkodobý prenájom niektorých nebytových priestorov - škola.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 362,59 kB
Vložené: 4. 1. 2024

Cenník nájomného za krátkodobý prenájom niektorých nebytových priestorov vo vlastníctve obce Vlčany

Cenník nájomného za krátkodobý prenájom niektorých nebytových priestorov vo vlastníctve obce Vlčany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 970,34 kB
Vložené: 14. 12. 2023

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Vlčany

Zásady hospodárenia s majetkom obce Vlčany - schválený.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 468,74 kB
Vložené: 14. 12. 2023

Smernica č. 3/2023 o vedení pokladnice v podmienkach obce Vlčany

Smernica č. 3_2023 o vedení pokladnice v podmienkach obce Vlčany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 478,96 kB
Vložené: 9. 11. 2023

Smernica č. 2/2023 o obehu účtovných dokladov v podmienkach obce Vlčany

Smernica 2_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 524,35 kB
Vložené: 2. 10. 2023

Dodatok č. 1 k smernici č. 1/2021 o zabezpečení stravovania

Dodatok č. 1 k smernici č. 1_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 355,87 kB
Vložené: 13. 7. 2023

Smernica č. 2/2022 o verejnom obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou

Smernica č. 2_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 887,3 kB
Vložené: 29. 6. 2022

Smernica č. 1/2022 pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek

Smernica . 1-2022 pre tvorbu a ztovanie opravnch poloiek.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 415,85 kB
Vložené: 17. 3. 2022

Rozhodnutie starostu obce Vlčany o zrušení smernice č. 3/2007 o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely obce

Rozhodnutie starostu o zruen smernice . 3 2007.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 67,88 kB
Vložené: 3. 11. 2021

Smernica č. 2/2021 o vykonávaní podnikateľskej činnosti v podmienkach obce Vlčany

Smernica . 2-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 343,24 kB
Vložené: 28. 10. 2021
Zobrazené 1-20 z 40