Obec Vlčany (do 31. 12. 2017)

Vyššie

Zmluvy

Darovacia zmluva - SCHETELIG CE s r.o. ( ZŠ S MŠ )
Darovacia zmluva - SCHETELIG CE s r.o. ( ZŠ S MŠ S VJM )
Darovacia zmluva a zmluva o bezodplatnom poskytnutí stavebných prác
Darovacia zmluva a zmluva o bezodplatnom poskytnutí stavebných prác - 2
Darovacia zmluva uzatvorená podľa § 628 a nasl občianskeho zákonníka - Ing. Ondrušek
Darovacia zmluva uzatvorená podľa § 628 a nasl občianskeho zákonníka 2 - Ing Ondrušek
Dodatok č . 1 k rámcovej mandátnej zmluve
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 9/2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb
Dodatok č. 5. k nájomnej zmluve č. 6/2015
Dodatok č. 6 k nájomnej zmluve č. 6/2015
Dodatok č. 6 k nájomnej zmluve č. 7/2015
Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytového priestoru č. 1/2017
Dodatok č.1 ku KZ č.01/2017 zo dňa 03.01.2017
Dodatok č.2 k nájomnej zmluve č.10/2014
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
 
 
Powered by Phoca Download