Obecná knižnica

 

Spoločenský dom, 925 84 Vlčany s.č. 1                                                                                                                               

Pondelok:   15:00-18:00

Streda:        15:00-18:00

Piatok:         15:00-18:00

Sobota:        15:00-18:00