Komisie pri obecnom zastupiteľstve

KOMISIA FINANČNÁ, BYTOVÁ A SPRÁVA OBECNÉHO MAJETKU

Členovia komisie:

Joel Molnár - predseda

Mgr. Kristián Czibula

Mgr. Erszébet Nagy

Mgr. Petra Szőke Szórádová

Mgr. Zsuzsanna Kürthy

 

KOMISIA MANDÁTOVÁ

Členovia komisie:

Ing. Gyula Iván - predseda

MVDr. Peter Pál

Ing. František Ondrušek

 

KOMISIA PRE ROZVOJ KULTÚRY

Členovia komisie:

MVDr. Peter Pál - predseda

Ing. Vivien Pál

Bc. Barnabás Balla

Tímea Kürthiová

Mgr. Mária Kürtiová

 

KOMISIA O OCHRANE VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI VÝKONE FUNKCIÍ VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV

Členovia komisie:

Mgr. Kristián Czibula - predseda
Ing. Ida Ivánová
Ing. Vivien Pál