Základná škola s materskou školou Vlčany

Základná škola s materskou školou
č. 1547
925 84 Vlčany
031/7794 083

webová stránka školy