Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce

Dátum: 2. 11. 2022

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu NSK

Dátum: 2. 11. 2022

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu NSK

Informácie pre voličov k špeciálnemu spôsobu hlasovania podľa zákona č. 185/2022 Z.z. o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnako

Informácie pre voličov k špeciálnemu spôsobu hlasovania podľa zákona č. 185/2022 Z.z. o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnako

Dátum: 17. 10. 2022

Informácie pre voličov k špeciálnemu spôsobu hlasovania

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva vo Vlčanoch

Dátum: 27. 9. 2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva vo Vlčanoch

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Vlčany

Dátum: 27. 9. 2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Vlčany

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja

Dátum: 22. 9. 2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja vo volebnom obvode č.5- Šaľa

Dátum: 22. 9. 2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja vo volebnom obvode č.5- Šaľa

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

Dátum: 10. 8. 2022

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností v obci Vlčany pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022.

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 - Zapisovateľ miestnej volebnej komisie

Dátum: 18. 7. 2022

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie

Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámení

Dátum: 18. 7. 2022

Elektronické doručenie oznámení

Počet obyvateľov - zverejnenie

Dátum: 29. 6. 2022

Počet obyvateľov - zverejnenie

Oznámenie -utvorenie volebného obvodu a určenie poslancov

Dátum: 29. 6. 2022

Oznámenie -utvorenie volebného obvodu a určenie poslancov

Uznesenie č. 591/2022/37

Dátum: 17. 6. 2022

Uznesenie č. 591/2022/37 - určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev a počtu poslancov obecných zastupiteľstiev

Információ a választójog és a megválasztáshoz való jog feltételeiről - önkormányzati régiók

Dátum: 16. 6. 2022

Információ a választójog és a megválasztáshoz való jog feltételeiről - önkormányzati régiók

Informácia o podmienkach práva voliť a právo byť volený - samosprávny kraj

Dátum: 16. 6. 2022

Informácia o podmienkach práva voliť a právo byť volený - samosprávny kraj

Információ a választójog és a megválasztáshoz való jog feltételeiről - helyi önkormányzat

Dátum: 16. 6. 2022

Információ a választójog és a megválasztáshoz való jog feltételeiről - helyi önkormányzat

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - samospráva obcí

Dátum: 16. 6. 2022

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - samospráva obcí

Rozhodnutie predsedu vlády NR SR o vyhlásení volieb

Dátum: 10. 6. 2022

Rozhodnutie predsedu vlády Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov