Novinky, oznamy

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ č. 1547 Vlčany oznamuje, že zápis do MŠ sa uskutoční 

Elektronickou formou: od 4.mája do 15.mája 2020

Osobne: 4.a 5. mája 2020 od 10:00 hod. do 12:00 hod. v budove MŠ

(bez osobnej prítomnosti detí s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení)

Spoločnosť FCC žiada občanov, aby použité hygienické pomôcky likvidovali správne. Rúška, rukavice a vreckovky je potrebné pevne uzavrieť do plastovej tašky alebo vrecka, takto zabalený odpad vhadzujte do zmesového komunálneho odpadu – teda do smetných nádob na komunálny odpad.

Použité rúška, rukavice a vreckovky nepatria do triedeného odpadu!

Po manipulácií s použitými hygienickými pomôckami si dôkladne umyte ruky! Tieto pravidlá vychádzajú z odporúčania MŽP SR, ktoré bolo potvrdené aj ÚVZ SR. Za pochopenie ďakujeme a veríme, že zodpovedným prístupom Nás všetkých, neohrozíme zamestnancov, ktorí manipulujú s komunálnym odpadom v našej obci.

Na základe nového opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia účinnosťou 22.4.2020,informujeme seniorov, nad 65 rokov, že podľa nového opatrenia seniori môžu nakupovať výhradne len v pracovné dni  a to  od 9.00 hod. do  11.00 hod.  V inom čase a sobotu, vstup do predajne majú seniori zakázané.

Plánované prerušenie distribúcie elektriny 04.05.2020

Plánované prerušenie distribúcie elektriny 05.05.2020

A következő elbeszélés a Vágfarkasdról kitelepített Barcsné Csizmadia Margit visszaemlékezése. 6 éves kislányként láttatja velünk, hogy élte át ő akkor, 1947-ben a kitelepítésüket. A szerző 2012-ben benevezett a Vágfarkasdról a Viharsarokig című írásával a magyar kormány által elindított Életút elnevezésű önéletíró pályázatba, ahol 1. helyezett lett a 2473 benevezett műből.

A készülő Forcas almanach című kiadványunkban is helyet kap.

Tisztelt Farkasdiak! Kedves Mindenki! Most ebben a nehéz helyzetben, így 2020 húsvétján fogadják szeretettel ezt a visszaemlékezést.

Feltámadott az Úr bizonnyal !

Áldot húsvéti ünnepeket kíván Önöknek: Restár János

 

1. rész

https://www.youtube.com/watch?v=mstkoW5ck48

2. rész

https://www.youtube.com/watch?v=mq8YTTPDr3o

3. rész

https://www.youtube.com/watch?v=LXdg_-oaPhs

 

Na základe uznesenia Vlády SR a nariadenia hlavného hygienika bude na území Slovenskej republiky platiť mimoriadne opatrenie v podobe obmedzenia pohybu a zákazu vychádzania v termíne od 8. apríla od 00.00 do 13. apríla 23.59 hod. (streda až pondelok)

Zakazuje sa:

 • Zhromažďovať sa s inými osobami okrem osôb, ktoré žijú v spoločnej domácnosti
 • Akýkoľvek pohyb na verejných priestranstvách okrem výnimiek

Výnimky sa vzťahujú na:

 • Osoby, ktoré pôjdu do a zo zamestnania vrátane podnikatelia, ktorí budú cestovať za výkonom svojej činnosti
 • Osoby, ktoré pôjdu na nákup v nevyhnutnom rozsahu na nákup potravín, liekov, drogérie alebo krmiva pre zvieratá
 • Osoby, ktoré pôjdu zabezpečiť základné potreby pre cudziu osobu (susedská výpomoc, dobrovoľníctvo) v rámci jedného okresu,
 • Osoby, ktoré pôjdu zabezpečiť starostlivosť o deti alebo zvieratá
 • Osoby, ktoré pôjdu natankovať pohonné hmoty
 • Osoby, ktoré pôjdu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladanej starostlivosti, pričom si bude môcť zobrať sprievod vo forme jednej ďalšej osoby
 • Osoby, ktoré pôjdu do prírody za účelom pohybu v rámci jedného okresu
 • Osoby, ktoré pôjdu na pohreb blízkej osoby
 • Osoby, ktoré pôjdu za účelom starostlivosti o príbuzného, ktorý je na starostlivosti odkázaný v rámci jedného okresu

V rámci kontroly dodržiavania uvedeného nariadenia budú Policajné hliadky spoločne s príslušníkmi Ozbrojených síl SR kontrolovať všetky vozidlá, ktoré budú prechádzať jednotlivými okresmi na diaľniciach a cestách I. a II. triedy.

Ak budete prechádzať viacerými okresmi, kontrole sa budete musieť podrobiť opakovane, s čím bude spojené značné zdržanie na komunikáciách, preto naozaj NECESTUJTE medzi okresmi, ak to nie je nevyhnutné a ak sa vás nevzťahuje jedna z hore uvedených výnimiek.

Všetky osoby, aj tie, na ktoré sa vzťahuje jedna z výnimiek, sa pri prejazde okresmi budú musieť preukázať Policajnej hliadke občianskym preukazom.

Polícia bude kontrolovať osoby, ktoré sa budú pohybovať na verejných priestranstvách v rámci okresu s cieľom odhalenia osôb, ktoré do daného okresu prišli z iného okresu, a preto je nutné, aby každý, kto opustí svoje bydlisko, mal pri sebe doklad totožnosti – a to platí aj pre všetky osoby nachádzajúce sa vo vozidle.

Policajti budú dôkladne kontrolovať dodržanie mimoriadneho opatrenia a karantény a v prípade jej porušenia bude takýmto občanom hroziť sankcia až do výšky 1 659,- eur (nenosenie rúška za 1 000,- eur)

Podľa informácií od Polície SR, ak dôjde ku klamstvu zo strany občana, bude možné si spätne vyhodnotiť jeho pohyb pomocou video záznamu z palubných kamier.

Polícia SR informuje občanov, že polícia na mieste bude vyhodnocovať každú situáciu individuálne a jeho pokyn bude záväzný – v prípade nedodržania opatrení, alebo klamstva, môže auto otočiť a poslať späť domov, prípadne udeliť pokutu. Kamionisti budú mať počas celých sviatkov výnimku na prejazd.

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k vysluhovaniu sviatostí zmierenia.

Určenie miesta a času zápisu do 1. ročníka ZŠ s MŠ s VJM vo Vlčanoch

Určenie miesta a času zápisu do 1. ročníka ZŠ s MŠ vo Vlčanoch

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 04.04.2020 - OLP/3012/2020

Súčasný krízový stav v súvislosti s vírusom COVID-19 núti najmä staršiu generáciu zostať čo najviac doma, za zatvorenými dverami. Túto situáciu vo svoj prospech môžu zneužívať podvodníci, ktorých konanie Vás ( nielen počas tejto doby) môže pripraviť o značnú časť majektu alebo celoživotné úspory.

 

odbor prevencie kriminality seniori

Upozornenie !

Dovoľujeme si Vás informovať, že  dňom  06.03.2020  bol v obecnom Zariadení opatrovateľskej služby a zariadení pre seniorov Vlčany č. 97 v súlade s opatreniami Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s koronavírusom vyhlásený ZÁKAZ NÁVŠTEV, ktorý platí  do odvolania.

Vážení občania!

Oznamujeme vám, že v súvislosti s touto krízovou situáciou, realizujeme v spolupráci s COOP Jednota Galanta, nákupy občanom do domu.

Kto nemá možnosť ísť si nakúpiť a ani nemá zabezpečené nákupy zo strany rodinných príslušníkov, ohláste sa prosím na obecnom úrade na telefónnom čísle 031/7794247.

Týmto obyvateľom bude dodaný do domácnosti hárok so súpisom tovarov a tieto si objednáte na telefónnom čísle ktoré máte uvedené na hárku.

Obecný úrad zabezpečí donášku do vašej domácnosti.

Všeobecné opatrenia a zamedzenie šírenia ochorení vyvolaných novým koronavírusom

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 28.03.2020

Prerušenie distribúcie elektriny - 19.03.2020

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 29.03.2020

A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának intézkedése a közegészségügyi vészhelyzet idejére OLP-2777-2020

Oznam o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019

Žiadame všetkých obyvateľov, ktorí sú na území našej obce či už na základe vlastného rozhodnutia alebo nariadením lekára alebo zamestnávateľa v KARANTÉNE, aby túto skutočnosť nahlásili na obecný úrad e-mailom na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo telefonicky na tel.čísle 031/77942 47 .Ďakujeme!

 Karanténa znamená: zákaz opustiť domácnosť a týka sa to všetkých členov domácnosti !!!!

Zákaz prijímať návštevy !!!

Pri nedodržaní karantény  hrozí sankcia 1659 eur.

 

Kérjük azokat a lakosokat, akik akár saját elhatározásból, akár orvos vagy munkáltató által megadott intézkedés miatt KARANTÉNBAN vannak a falu területén, hogy ezt jelentsék be a községi hivatalnak e-mailben a Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. címre vagy telefonon a 031/77942 47 telefonszámon. Köszönjük!

A karantén ideje alatt tilos elhagyni a háztartást és ez érvényes a háztartás minden tagjára !!!!

Tilos látogatót fogadni !!!!

A karantén megszegése esetén 1659 eurós bírság lesz kiszabva.

Kalendár zberu odpadov na rok 2020

Opatrenie ÚVZ SR_zákaz hromadných podujatí od 24.03.2020

farsangi kiallitas megnyito

Odporúčania a usmernenia pri preberaní zásielok od  doručovateľov Slovenskej pošty alebo kuriérov:

 • ak ste v karanténe nepreberajte zásielky, potenciálne môžete šíriť vírus na našich zamestnancom
 • ak je to možné označte si byt, napríklad nalepte na dvere, vchod, bránu lístok KARANTÉNA
 • ak vás kontaktuje kuriér oznámte mu, že ste v karanténe – zásielku nepreberajte
 • zásielka vás počká na pošte, predlžujeme odberné lehoty k 18 dňom pribudne ďalších 14 dní
 • zvážte prebratie zásielky, presmerujte si zásielku na poštu, alebo do BalíkoBOXu; prípadne komunikujte s doručovateľom alebo kuriérom o spôsobe jej prevzatia
 • ak je to možné preberte zásielku mimo vášho bytu alebo domu v čo najotvorenejšom priestore
 • doručovateľ alebo kuriér môže položiť zásielku s dokumentami pred vaše dvere a odstúpiť do ochrannej vzdialenosti, na podpis dokumentu použite svoje pero, použite VŽDY rúško a rukavice
 • v komunikácii s doručovateľom alebo s kuriérom sa nezdržujte dlhšie, ako je to potrebné
 • pred a po návšteve doručovateľa alebo kuriéra si vydezinfikujte ruky dezinfekčným prostriedkom na ruky, alebo si ich poriadne umyte
 • naši zamestnanci sú informovaní a majú kontakty na regionálne úrady verejného zdravotníctva ak niekto poruší povinnú domáci izoláciu / karanténu s prihliadnutím na ochranu nás všetkých osobu na úrad nahlásia; za porušenie karantény hrozí pokuta až vo výške 1659€

ii. rakoczi ferenc eloadas es kialitas

Oznamujeme vám dočasnú úpravu otváracej doby na oboch predajniach, COOP Jednota Galanta v obci Vlčany od 22.3.2020, nasledovne:

Supermarket l, Vlčany 945

Pondelok      6:00 – 19:00

Utorok          6:00 – 19:00

Streda          6:00 – 19:00

Štvrtok          6:00 – 19:00

Piatok           6:00 – 19:00

Sobota          6:00 – 16:00

Nedeľa          ZATVORENÉ

 

Jednota ll, Hlavná 282, Vlčany

Pondelok      6:30 – 17:00

Utorok          6:30 – 17:00

Streda          6:30 – 17.00

Štvrtok          6:30 – 17:00

Piatok           6:30 – 17:00

Sobota          6:30 – 12:00

Nedeľa          ZATVORENÉ

farkasdi tokehuzas 26.02.2020

Usmernenie hlavného hygienika SR - COVID-19 - 5. aktualizácia

Oznamujeme občanom obce, že z dôvodu školenia bude Obecný úrad dňa 13.02.2020 (štvrtok) zatvorený.

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2640/2020 zo dňa 18.03.2020

A Szlovák Közegészségügyi Hivatal közegészségügyi vészhelyzeti intézkedése OLP-2640-2020

Obec Vlčany ako správca dane

týmto upozorňuje vlastníkov nehnuteľností,

u ktorých nastali v roku 2019 zmeny vo vlastníctve nehnuteľností, alebo iné zmeny rozhodujúce pre správne určenie dane, že majú povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností

najneskôr do 31. januára 2020.

Zmenou sa rozumie napríklad:

 • kúpa a predaj nehnuteľnosti

Kedy doterajší vlastník je povinný podať daňové priznanie, o skutočnosti, že už nie je vlastníkom nehnuteľnosti a zároveň kupujúci (nový vlastník ) podáva daňové priznanie o nadobudnutí nehnuteľnosti do vlastníctva.

 • darovanie a prijatie daru nehnuteľnosti (ako pri kúpe a predaji)
 • schválené stavebné povolenie
 • kolaudácia nehnuteľnosti
 • dedičstvo (daňové priznanie v tomto prípade podávajú všetci dediči do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve)
 • dražba

Žiadame občanov, aby si v prípade zmien rozhodujúcich pre správne určenie dane z nehnuteľnosti, vo vlastnom záujme podali daňové priznanie v stanovenom termíne a tým sa vyhli prípadným sankciám.

V prípade otázok, nejasností, sme Vám ochotne k dispozícii v kancelárii č. 210 alebo na telefónnom čísle: 031/77 942 47

COVID 19 - Osoby s vyšším rizikom ochorenia

COVID -19 Magasabb kockázatnak kitett személyek

Élménybeszámoló a közösségi házban

COVID -19 - Pomoc sebe a druhým

COVID -19 Hogyan segítsen magán és másokon

Usmernenie k poskytovaniu údajov o zaplatenom nájomnom za prenajaté poľnohospodárske pozemky

COVID -19 - Čo robiť ak ste chorý

COVID -19 Mit tegyen ha beteg

Zber vianočných stromčekov sa uskutoční od skorých ranných hodín v piatok, 17.1.2020.

10 odporúčaní pri COVID -19

10 ajánlás a COVID-19 esetére

Oznamujeme obyvateľom obce, že obecný úrad bude  dňa

31.12.2019 ( utorok)  zatvorený.

Za pochopenie Vám ďakujeme.

Informácia Sociálnej poisťovne

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu v obci Vlčany na rok 2020

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2596/2020 zo dňa 16.03.2020

O z n a m

Oznamujeme obyvateľom obce, že obecný úrad bude v dňoch

23.12.2019/pondelok/ a 27.12.2019/piatok/  zatvorený.

Za pochopenie Vám ďakujeme.

Žiadame všetkých obyvateľov, ktorí sú na území našej obce či už na základe vlastného rozhodnutia alebo nariadením lekára alebo zamestnávateľa v KARANTÉNE, aby túto skutočnosť nahlásili na obecný úrad e-mailom na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo telefonicky na tel.čísle 031/77942 47 .Ďakujeme!

 Karanténa znamená: zákaz opustiť domácnosť a týka sa to všetkých členov domácnosti !!!!

Zákaz prijímať návštevy !!!

 

Kérjük azokat a lakosokat, akik akár saját elhatározásból, akár orvos vagy munkáltató által megadott intézkedés miatt KARANTÉNBAN vannak a falu területén, hogy ezt jelentsék be a községi hivatalnak e-mailben a Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. címre vagy telefonon a 031/77942 47 telefonszámon. Köszönjük!

A karantén ideje alatt tilos elhagyni a háztartást és ez érvényes a háztartás minden tagjára !!!!

Tilos látogatót fogadni !!!!

O z n a m

Oznamujeme stravníkom, že závodná kuchyňa obecného úradu bude v dňoch

24.,25.,26. decembra 2019 zatvorená.

Za pochopenie Vám ďakujeme.

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2595/2020 zo dňa 15.03.2020

Štatistické zisťovanie - od 9. decembra 2019 do 11. januára 2021

Ďalšie opatrenia krízového štábu obce Vlčany zo dňa 16.03.2020

xmas farkasd

Krízový štáb vo Vlčanoch počnúc dňom 16.03.2020 nariaďuje obmedzenie fungovania Obecného úradu. Odporúčame obyvateľom obce, aby úradné záležitosti vybavovali písomne, telefonicky alebo elektronicky. V súrnych a neodkladných prípadoch (napr. úmrtie) môžu kontaktovať zamestnancov obecného úradu telefonicky na nasledovných tel. číslach:

Starosta: 0918460859

Sekretariát: 031/7794247

Matrika: 031/7794247, 0915360617

Ohlasovňa, nájomné byty: 031/7794247, 0918764487

Obecná polícia: 0905320323

Výzva

Opatrenia krízového štábu obce Vlčany

Vážení občania, OO PZ vo Vlčanoch Vás týmto upozorňuje, aby ste nenechávali cennnosti a osobné veci v odparkovaných motorových vozidlách.

Tisztelt polgárok, a farkasdi körzeti rendőrség felhívja az Önök figyelmét, hogy értékeiket és személyes dolgaikat ne hagyják a leparkolt autókban.

 

Sociálna poisťovňa vyzýva: O ošetrovné žiadajte mailom a poštou!

Obecný úrad oznamuje majiteľom psov, že v zmysle platného veterinárneho zákona do konca októbra musí byť každý pes označený mikročipom.

Čipovanie vykonávajú súkromný veterinári.

Nezačipovaný psy sa po tomto období nemôžu liečiť ani vakcinovať.

 

Étesítjük a lakosokat, hogy az aktuális állatorvosi törvény értelmében, október 31-ig minden kutyát mikrocsippel kell ellátni.

A csippel való jelölést a magánállatorvosok végzik. A jelöletlen kutyákat betegség esetén az állatorvos nem kezelheti, sem nem védőolthatja.

Verejná vyhláška - Rozhodnutie OLP/2567/2020 hlavného hygienika SR zo dňa 12.03.2020

Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom obce, že od 15.10.2019, od utorka sa uskutoční odpočet stavu vodomerov.

Zamestnanci spoločnosti Vás žiadajú o spoluprácu.

V prípade, ak sa nebudete zdržiavať doma, žiadajú Vás o vyvesenie stavu vodomeru na viditeľné miesto, aby ho mohli zamestnanci zapísať.

Za spoluprácu Vám vopred ďakujú.

Prerušenie distribúcie elektriny - 26.03.2020

Prerušenie distribúcie elektriny - 27.03.2020

Oznamujeme občanom, ktorí sú napojení na verejnú kanalizáciu vo Vlčanoch, že v spojitosti s avizovaným prechodom určovania produkcie odpadovej vody  podľa vodomerov, sa od 10. do 31.  októbra 2019  uskutoční odpočet počítadiel motohodín čerpadiel. Odpočet vykoná Henrieta Fazekašová z Nededu. Žiadame Vás, aby ste jej boli nápomocní a vo vlastnom záujme jej umožnili odčítať stav na počítadle motohodín, pretože u občanov u ktorých sa nepodarí stav odčítať do konca októbra, bude stočné za rok 2019 zúčtované na základe kvalifikovaného odhadu. V prípade, že sa nezdržiavate doma a máte mobilný telefón, môžete stav počítadla motohodín odfotiť a sms správou poslať na t. č. 0944 451 179. Nezabudnite v správe uviesť meno a číslo domu ku ktorému uvedený stav patrí.

Ertesítjük községunk  azon lakosait, akik rá vannnak kapcsolódva  a szennyvízhálózatra, hogy az előrejelzett átálás a szennyvíztermelés vízórával való mérése miatt október 11-től október 31-ig a számlálóórák leolvasására kerül sor. A számláló leolvasását Fazekas Henrieta, negyedi lakos fogja végezni. Kérjuk önöket, hogy legyenek segítőkészek és saját érdekükben tegyék lehetővé a számlálóóra leolvasását, mivel azoknál a lakosoknál, ahol nem sikerül a számláló leolvasása október végéig, a 2019-es évi szennyvíztermelés becslés szerint lesz kiszámlázva. Abban az esetben, ha nem tartózkodnak otthon és rendelkeznek mobil telefonnal, le lehet a számlálót fényképezni és SMS üzenetben elküldeni a 0944 451 179-es telefonszámra. Ne felejtsék el feltüntetni a házszámot, amelyhez a számlálóóra tartozik.

Usmernenie zriaďovateľa ZŠ s MŠ s VJM Vlčany

Oznamujeme občanom obce, že dnes ( 10.10.2019) od 10-12 hod. bude ulica Botkaköz kvôli stavebným úpravám uzavretá.

Za pochopenie ďakujeme.

Usmerenie hlavného hygienika SR o karanténe

Na základe telefonického upozornenia majstra Diaľkových vodovodov p. Pála Vám oznamujeme, že elektrikári ZSE budú odstraňovať poruchu trafostanice na ČS Vlčany cca. od 11:30 hod. v trvaní  asi 1,5 hod. Z toho dôvodu bude prerušená dodávka pitnej vody v obciach Vlčany, Neded, Dolný Chotár, Veľký Ostrov, Žihárec, Tešedíkovo, Kráľov Brod, Trstice

    S pozdravom Máraiová, ZSVS

Usmernenie zriaďovateľa ZŠ s MŠ Vlčany

V mene Obecného zastupiteľstva vo Vlčanoch Vás pozývam na XXIX. Vlčiansky jesenný jarmok.

V jarmočný predvečer, 4. októbra 2019 od 17:00 hod. ( piatok) na námestí pred obecným úradom pre Vás pripravíme bezplatnú hostinu, kde pohostíme výhradne miestnych občanov.

Toto gesto, ako aj všetky naše činy konáme v znamení zmien. Meníme, lebo zmena je nevyhnutná!

Jarmok je o nákupoch. O jedle a popíjaní. O stretnutiach, o pocite davu. O sprievodoch, o výstavách, o predstaveniach. O kladení vencov, o bohoslužbe v prírode. O hudbe, o súťažiach. O futbalovom zápase Vlčany - Neded. O vítaní hostí. O cenách. O nás. O duši našej obce...

Veríme v dobré počasie. Príďte aj Vy už v piatok večer. Čakáme Vás!

János Restár, starosta obce.

 

Farkasd község önkormányzata nevében szeretettel meghívom a XXIX. Farkasdi Őszi Vásárra.                                                                                              

A vásár előestjén, 2019. október 4-én, azaz pénteken  17.00 –tól  ingyenes  vendéglátást szervezünk kizárólag Önöknek, helyieknek a községi hivatal előtti téren.

Ezt a gesztust is, mint mindent, amit teszünk, a változások jegyében cselekedjük.  Változtatunk, mert változnunk kell, hogy megmaradjunk.

Egy vásár a vásárlásról szól. Az evésről, ivásról.  A találkozásokról, a sokadalom érzetéről. A  felvonulásokról, a kiállításokról, bemutatókról.  A koszorúzásról, a muzsikáról, a versenyekről.   A Farkasd - Negyed focimeccsről, a Csík zenekarról.   A vendégfogadásról. A helytállásról. Díjakról. Érzelmekről. Rólunk. A falu lelkéről…

Reméljük a jó időt. Jöjjön ki Ön is, már pénteken este. Várjuk!

Restár János, polgármester

Sociálna poisťovňa -  preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu

vasar

jarmok

„Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky oznamuje všetkým občanom, že odo dňa 10.03.2020 až do odvolania bude vybavovať stránky v tzv. krízovom režime.

Z dôvodu predchádzania šírenia koronavírusu, resp. spomalenia jeho postupu v čo najväčšej miere, žiadame občanov, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu úradu a na komunikáciu využívali e-mailové a telefonické kontakty zverejnené na stránke www.upsvr.gov.sk/nz.“

Ďakujeme za pochopenie!

ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA použitých batérií a akumulátorov