Novinky, oznamy

Ďalšie opatrenia krízového štábu obce Vlčany zo dňa 16.03.2020

Krízový štáb vo Vlčanoch počnúc dňom 16.03.2020 nariaďuje obmedzenie fungovania Obecného úradu. Odporúčame obyvateľom obce, aby úradné záležitosti vybavovali písomne, telefonicky alebo elektronicky. V súrnych a neodkladných prípadoch (napr. úmrtie) môžu kontaktovať zamestnancov obecného úradu telefonicky na nasledovných tel. číslach:

Starosta: 0918460859

Sekretariát: 031/7794247

Matrika: 031/7794247, 0915360617

Ohlasovňa, nájomné byty: 031/7794247, 0918764487

Obecná polícia: 0905320323

Opatrenia krízového štábu obce Vlčany

Sociálna poisťovňa vyzýva: O ošetrovné žiadajte mailom a poštou!

Verejná vyhláška - Rozhodnutie OLP/2567/2020 hlavného hygienika SR zo dňa 12.03.2020

Prerušenie distribúcie elektriny - 26.03.2020

Prerušenie distribúcie elektriny - 27.03.2020

Usmernenie zriaďovateľa ZŠ s MŠ s VJM Vlčany

Usmerenie hlavného hygienika SR o karanténe

Usmernenie zriaďovateľa ZŠ s MŠ Vlčany

Sociálna poisťovňa -  preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu

jarmok

„Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky oznamuje všetkým občanom, že odo dňa 10.03.2020 až do odvolania bude vybavovať stránky v tzv. krízovom režime.

Z dôvodu predchádzania šírenia koronavírusu, resp. spomalenia jeho postupu v čo najväčšej miere, žiadame občanov, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu úradu a na komunikáciu využívali e-mailové a telefonické kontakty zverejnené na stránke www.upsvr.gov.sk/nz.“

Ďakujeme za pochopenie!

ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA použitých batérií a akumulátorov

Upozornenie !

Dovoľujeme si Vás informovať, že  dňom  06.03.2020  bol v obecnom Zariadení opatrovateľskej služby a zariadení pre seniorov Vlčany č. 97 v súlade s opatreniami Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s koronavírusom vyhlásený ZÁKAZ NÁVŠTEV, ktorý platí  do odvolania.

csikzenekar

Všeobecné opatrenia a zamedzenie šírenia ochorení vyvolaných novým koronavírusom

M e g h í v ó

Farkasd község polgármestere és önkormányzata, a Csemadok Farkasdi Alapszervezete és a Farkasdi Református Egyházközség tisztelettel meghívja Önt és kedves családját a Szent István – napi megemlékezésre, melyre 2019.augusztus 25-én 10:00 órai kezdettel ünnepi istentisztelet keretén belül kerül sor a helyi református templomban. Az istentisztelet után fellép Vadkerti Imre előadóművész, majd 11:30 órakor koszorúzásra kerül sor a faluközpontban.

P o z v á n k a

Starosta obce, obecné zastupiteľstvo, Miestna Organizácia Csemadoku a Reformovaná cirkev Vás s úctou pozývajú na spomienkovú slávnosť a kladenie vencov na počesť Svätého Štefana, ktorá sa uskutoční dňa 25. augusta, v nedeľu o 10:00 hod. v miestnom reformovanom kostole. Po slávnostnej bohoslužbe vystúpi známy spevák, Imre Vadkerti, a o 11:30 hod. nasleduje kladenie vencov v centre obce pri pomníku.

Prerušenie distribúcie elektriny - 19.03.2020

inzerát

katastrálna mapa

Podmienky obchodnej verejnej súťaže

Nájomná zmluva - vzor

Vyhodnotenie OVS

Oznam o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019

Oznamujeme občanom obce, že od 1.augusta sa začne roznášanie obedov z kuchyne obecného úradu.

Žiadame záujemcov, aby si zabezpečili dva obedáre - vždy jeden na výmenu.

Nový jedálny lístok dostanete v piatok na nasledujúci týždeň a taktiež je zverejnený aj na webovej stránke obce.

Cena obedu spolu s roznáškou bude 3 €.

Žiadame Vás, aby ste si obed objednali ráno do 8:00 hod.

Bližšie informácie dostanete na tel.č.: 0908 053 965.

Kalendár zberu odpadov na rok 2020

zvýšené nebezbečenstvo

zvýšené nebezbečenstvo 2

farsangi kiallitas megnyito

Oznamujeme občanom obce, že kontajnery na separovaný odpad, t.j. na kovy, sklo a na tetrapaky sú premiestnené z parkoviska futbalového ihriska do zberného dvora na Býčom vrchu.

ii. rakoczi ferenc eloadas es kialitas

Bez vody nie je život

Víz nélkül nincs élet

farkasdi tokehuzas 26.02.2020

Oznamujeme občanom obce, že od 21.6.2019 sa zrušuje jednosmerná premávka v ulici " Botkaköz"

Oznamujeme občanom obce, že z dôvodu školenia bude Obecný úrad dňa 13.02.2020 (štvrtok) zatvorený.

Obec Vlčany oznamuje predajcom na Vlčianskom jesennom jarmoku, ktorý sa bude konať dňa 05.10.2019 a 06.10.2019  nasledovné pokyny:

 1. Predajné miesta sa rezervujú od: 01.05.2019 od: 8:00 hod. do 30.09.2019 do 12:00 hod na obecnom úrade vo Vlčanoch, alebo na tel. čísle: 0915 360 617 u Tímei Kürthiovej .

Záujemcovia si osobne alebo telefonicky dohodnú číslo predajného stánku a potrebné doklady k predaju pošlú KLASICKOU SLOVENSKOU POŠTOU – adresa: Obecný úrad Vlčany č. 944, 925 84,  MAILOM- Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo OSOBNE.

 1. Poplatok za predajné miesto  je potrebné uhradiť najneskôr: do 30.09.2019 na účet obce: IBAN: SK42 0200 0000 0000 1992 8132,  variabilný symbol - číslo predajného miesta (bude určené) a v popise pre prijímateľa je potrebné uviesť: Vlčiansky jesenný jarmok 2019, alebo v pokladni obce Vlčany.                  Pokiaľ si účastník dané rezervované miesto neuhradí do 30.09.2019 obec ruší rezerváciu miesta a miesto bude ponúknuté ďalšiemu záujemcovi v poradí.
 2. K žiadosti treba priložiť nasledovné dokumenty:
 • Kópiu živnostenského oprávnenia
 • Kópiu potvrdenia IČO
 • Kópiu potvrdenia DIČ
 • Fotokópia strany označenej ako Záznam daňového úradu z knihy elektronickej registračnej pokladnice („ERP“) predávajúceho, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu ERP, alebo fotokópia potvrdenia daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej pokladnice
 • Prípadne kópiu preukazu ZŤP
  • Čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že predajca nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať ERP  (príloha Čestné vyhlásenie – ERP)
  • 4. Jedno predajné miesto má rozmer cca 3 metre x 2 metre

Stanovenie výšky dane za užívania verejného priestranstva podľa aktuálneho VZN č. 3/2018 :

 • za umiestnenie predajného zariadenia na poskytovanie služieb – jedlá, alkoholické a nealkoholické nápoje určené na priamu konzumáciu s ,,EE“ :                                                                                                                  15,00 €/m2/deň – s ,,EE“
 • za umiestnenie predajného zariadenia tovaru: trdelník, cukrová vata, cukrárenské výrobky, sušené ovocie, oriešky, korbáčiky, langoše, pražená kukurica, varená kukurica, syry, burčiak, kávové nápoje, mäsové výrobky, bižutéria:                                                                                                                           7,50 €/m2/deň – bez ,,EE“
 • za umiestnenie predajného zariadenia tovaru: trdelník, cukrová vata, cukrárenské výrobky, sušené ovocie, oriešky, korbáčiky, langoše, pražená kukurica, varená kukurica, syry, burčiak, kávové nápoje, mäsové výrobky, bižutéria:                                                                                                                            10,00 €/m2/deň – s ,,EE“ 
 • za umiestnenie predajného zariadenia tovaru: výrobky spotrebnej elektroniky, domáce potreby, textil, obuv, kožená galantéria, kozmetika, drogistický tovar, športové potreby, hobby potreby, hračky, umelé kvety, nábytok, koberec a iný spotrebný tovar:

                  7,50 €/m2/deň – bez ,,EE“

 • za umiestnenie predajného zariadenia tovaru: prírodná kozmetika, sušené bylinky, med, medovníky, cukrovinky preukázateľne vyrobené daňovníkom :

                3,00 €/m2/deň – bez ,,EE“

 • za umiestnenie predajného zariadenia tovaru: prírodná kozmetika, sušené bylinky, med, medovníky, cukrovinky preukázateľne vyrobené daňovníkom :

                 4,50 €/m2/deň – s ,,EE“

 • za umiestnenie predajného zariadenia tovaru ľudovoumeleckých a remeselníckych výrobkov preukázateľne vyrobené daňovníkom :

                 2,00 €/m2/deň – bez ,,EE“

 • za umiestnenie predajného zariadenia tovaru ľudovoumeleckých a remeselníckych výrobkov preukázateľne vyrobené daňovníkom :

                 4,50 €/m2/deň – s ,,EE“

 • prezentácia: cestovný ruch, automobily, ostatné :

                  5,00 €/m2/deň – bez ,,EE“

Obec Vlčany ako správca dane

týmto upozorňuje vlastníkov nehnuteľností,

u ktorých nastali v roku 2019 zmeny vo vlastníctve nehnuteľností, alebo iné zmeny rozhodujúce pre správne určenie dane, že majú povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností

najneskôr do 31. januára 2020.

Zmenou sa rozumie napríklad:

 • kúpa a predaj nehnuteľnosti

Kedy doterajší vlastník je povinný podať daňové priznanie, o skutočnosti, že už nie je vlastníkom nehnuteľnosti a zároveň kupujúci (nový vlastník ) podáva daňové priznanie o nadobudnutí nehnuteľnosti do vlastníctva.

 • darovanie a prijatie daru nehnuteľnosti (ako pri kúpe a predaji)
 • schválené stavebné povolenie
 • kolaudácia nehnuteľnosti
 • dedičstvo (daňové priznanie v tomto prípade podávajú všetci dediči do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve)
 • dražba

Žiadame občanov, aby si v prípade zmien rozhodujúcich pre správne určenie dane z nehnuteľnosti, vo vlastnom záujme podali daňové priznanie v stanovenom termíne a tým sa vyhli prípadným sankciám.

V prípade otázok, nejasností, sme Vám ochotne k dispozícii v kancelárii č. 210 alebo na telefónnom čísle: 031/77 942 47

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade ohrozenia

Élménybeszámoló a közösségi házban

lístky sú v obmedzenom množstve !!!

 

Deň detí s dymom a parou

Usmernenie k poskytovaniu údajov o zaplatenom nájomnom za prenajaté poľnohospodárske pozemky

jegyek korlátozott mennyiségben !!!

 

Gőzfelhős gyermeknap

Zber vianočných stromčekov sa uskutoční od skorých ranných hodín v piatok, 17.1.2020.

Vyhlásenie výberového konania - riaditeľ/ka MŠ s VJM - Óvoda Tešedíkovo

Oznamujeme obyvateľom obce, že obecný úrad bude  dňa

31.12.2019 ( utorok)  zatvorený.

Za pochopenie Vám ďakujeme.

A farkasdi Alapiskola és Óvoda tanulói és tantestūlete tisztelettel meghívják hagyományos esztrádmūsorukra, melyre 2019. május 23 - 24-én 18 órai kezdettel kerūl sor a helyi kultúrházban.

Jegyelōvétel az iskolában lehetséges.

Helyfoglalás a helyszínre érkezés sorrendjében tōrténik. 

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu v obci Vlčany na rok 2020

Gőzfelhős gyermeknap

O z n a m

Oznamujeme obyvateľom obce, že obecný úrad bude v dňoch

23.12.2019/pondelok/ a 27.12.2019/piatok/  zatvorený.

Za pochopenie Vám ďakujeme.

X. Majális és főzőverseny - IFI

O z n a m

Oznamujeme stravníkom, že závodná kuchyňa obecného úradu bude v dňoch

24.,25.,26. decembra 2019 zatvorená.

Za pochopenie Vám ďakujeme.

Športový deň & Deň detí sa uskutoční 11.05.2019

Bacardi parti - deň detí - zmena

Štatistické zisťovanie - od 9. decembra 2019 do 11. januára 2021

Stavanie mája a deň otvorených dverí

xmas farkasd

Prevádzkovateľ kuchyne oznamuje odberateľom - stravníkom, že od 01.05.2019 sa bude zvyšovať cena obedov na 3,00 eur.

Za pochopenie ďakujeme.

 

Prevádzková doba určená pre spotrebiteľa ( výdaj stravy): Pondelok - Nedeľa : 11.30 - 14.00 hod.

Kontakt: 0908 053 965

 

Zvyšovanie ceny obedov

Výzva

Vlčianske hody 2019

Vážení občania, OO PZ vo Vlčanoch Vás týmto upozorňuje, aby ste nenechávali cennnosti a osobné veci v odparkovaných motorových vozidlách.

Tisztelt polgárok, a farkasdi körzeti rendőrség felhívja az Önök figyelmét, hogy értékeiket és személyes dolgaikat ne hagyják a leparkolt autókban.

 

A Felvidéki Huszár és Hagyományőrző Egyesület szerettel meghívja községünk lakosait  Rendhagyó Felvidéki Tavaszi Emlékhadjáratára, amely 2019. április 26-án, pénteken 15:00 órai kezdettel kerül megrendezésre  a községi hivatal  épülete előtt. Mindenkit szeretettel várunk !

Hornozemský husársky a tradície zachovávajúci spolok Vás srdečne pozýva na neobvyklú hornozemskú jarnú akciu, ktorá sa uskutoční dňa 26.4.2019, v piatok

o 15:00 hod. pred obecným úradom pri pomníku.

Každého srdečne očakávame.

Obecný úrad oznamuje majiteľom psov, že v zmysle platného veterinárneho zákona do konca októbra musí byť každý pes označený mikročipom.

Čipovanie vykonávajú súkromný veterinári.

Nezačipovaný psy sa po tomto období nemôžu liečiť ani vakcinovať.

 

Étesítjük a lakosokat, hogy az aktuális állatorvosi törvény értelmében, október 31-ig minden kutyát mikrocsippel kell ellátni.

A csippel való jelölést a magánállatorvosok végzik. A jelöletlen kutyákat betegség esetén az állatorvos nem kezelheti, sem nem védőolthatja.

Ordinačné hodiny - MUDr.Bakič

Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom obce, že od 15.10.2019, od utorka sa uskutoční odpočet stavu vodomerov.

Zamestnanci spoločnosti Vás žiadajú o spoluprácu.

V prípade, ak sa nebudete zdržiavať doma, žiadajú Vás o vyvesenie stavu vodomeru na viditeľné miesto, aby ho mohli zamestnanci zapísať.

Za spoluprácu Vám vopred ďakujú.

Vážení zákazníci!

Pošta Vlčany

bude v dňoch

9.4. -10.4.2019

z prevádzkových príčin

O T V O R E N Á

 U t o r o k: 08:00 - 13:00 a 14:00 - 17:00 hod.

 S  t r e d a: 08:00 - 13:00 a 14:00 - 15:00 hod.

Najbližšia otvorená pošta

N E D E D

 utorok: 08:00 - 13:00 a 13:30 - 15:00 hod.

 streda: 08:00 - 13:00 a 14:00 - 17:00 hod.

Za pochopenie Vám ďakujú ! 

Oznamujeme občanom, ktorí sú napojení na verejnú kanalizáciu vo Vlčanoch, že v spojitosti s avizovaným prechodom určovania produkcie odpadovej vody  podľa vodomerov, sa od 10. do 31.  októbra 2019  uskutoční odpočet počítadiel motohodín čerpadiel. Odpočet vykoná Henrieta Fazekašová z Nededu. Žiadame Vás, aby ste jej boli nápomocní a vo vlastnom záujme jej umožnili odčítať stav na počítadle motohodín, pretože u občanov u ktorých sa nepodarí stav odčítať do konca októbra, bude stočné za rok 2019 zúčtované na základe kvalifikovaného odhadu. V prípade, že sa nezdržiavate doma a máte mobilný telefón, môžete stav počítadla motohodín odfotiť a sms správou poslať na t. č. 0944 451 179. Nezabudnite v správe uviesť meno a číslo domu ku ktorému uvedený stav patrí.

Ertesítjük községunk  azon lakosait, akik rá vannnak kapcsolódva  a szennyvízhálózatra, hogy az előrejelzett átálás a szennyvíztermelés vízórával való mérése miatt október 11-től október 31-ig a számlálóórák leolvasására kerül sor. A számláló leolvasását Fazekas Henrieta, negyedi lakos fogja végezni. Kérjuk önöket, hogy legyenek segítőkészek és saját érdekükben tegyék lehetővé a számlálóóra leolvasását, mivel azoknál a lakosoknál, ahol nem sikerül a számláló leolvasása október végéig, a 2019-es évi szennyvíztermelés becslés szerint lesz kiszámlázva. Abban az esetben, ha nem tartózkodnak otthon és rendelkeznek mobil telefonnal, le lehet a számlálót fényképezni és SMS üzenetben elküldeni a 0944 451 179-es telefonszámra. Ne felejtsék el feltüntetni a házszámot, amelyhez a számlálóóra tartozik.

Csáky Pál: Hit és illúzió

Oznamujeme občanom obce, že dnes ( 10.10.2019) od 10-12 hod. bude ulica Botkaköz kvôli stavebným úpravám uzavretá.

Za pochopenie ďakujeme.

Oznamujeme občanom, že od 01.04.2019 do 31.10.2019 otváracie hodiny kompostoviska biologického odpadu ( pri čističke odpadových vôd) a zberného dvora na Bikadombe budú nasledovné: 

Kompostovisko - biologický dvor odpadu

Utorok:   15:00 - 19:00 hod.

Štvrtok:  15:00 - 19:00 hod.

Sobota:  10:00 - 17:00 hod.

 

Zberný dbor na Bikadombe pri futbalovom ihrisku: 

Pondelok:   08:00 - 12:00 hod.

Piatok:        15:00 - 19:00 hod.

Na základe telefonického upozornenia majstra Diaľkových vodovodov p. Pála Vám oznamujeme, že elektrikári ZSE budú odstraňovať poruchu trafostanice na ČS Vlčany cca. od 11:30 hod. v trvaní  asi 1,5 hod. Z toho dôvodu bude prerušená dodávka pitnej vody v obciach Vlčany, Neded, Dolný Chotár, Veľký Ostrov, Žihárec, Tešedíkovo, Kráľov Brod, Trstice

    S pozdravom Máraiová, ZSVS

P O Ď A K O V A N I E

 

Starosta obce a obecné zastupiteľstvo vo Vlčanoch touto cestou úprimne ďakujú všetkým občanom, žiakom a pedagógom obidvoch základných škôl, ako aj členom našich spoločenských organizácií, ktorí sa osobne zúčastnili na veľkom jarnom upratovaní, čím významne prispeli ku skrášleniu našej obce. Spoločne sa nám podarilo vyzbierať desiatky ton odpadu. Zvláštne poďakovanie patrí ešte všetkým občanom a organizáciám, ktorí nezištne poskytli svoje vlastné prostriedky na odvoz vyzbieraného odpadu.  Našim rybárom patrí poďakovanie za prípravu skvelého občerstvenia, ako aj poľovníkom za chutné mäso.

Ďakujeme !

 

                                                                                 

K Ö S Z Ö N E T

 

Farkasd község polgármestere és  képviselő-testülete ezúton köszöni a tavaszi nagytakarításon résztvevő minden kedves lakosnak, mindkét alapiskola diákjainak, pedagógusainak, a helyi szervezetek és társulások tagjainak, hogy segítettek falunk szebbé tételében. Közösen sikerült több száz kilogramm hulladékot összegyűjtenünk! Külön köszönet illeti azon farkasdi lakosokat és szervezeteket, akik, illetve amelyek felajánlották saját szállítóeszközeiket az összegyűjtött hulladék elviteléhez! A helyi horgászszervezetnek köszönjük a finom ebéd elkészítését, vadászainknak pedig az alapanyagot.

                                              

Köszönjük !

V mene Obecného zastupiteľstva vo Vlčanoch Vás pozývam na XXIX. Vlčiansky jesenný jarmok.

V jarmočný predvečer, 4. októbra 2019 od 17:00 hod. ( piatok) na námestí pred obecným úradom pre Vás pripravíme bezplatnú hostinu, kde pohostíme výhradne miestnych občanov.

Toto gesto, ako aj všetky naše činy konáme v znamení zmien. Meníme, lebo zmena je nevyhnutná!

Jarmok je o nákupoch. O jedle a popíjaní. O stretnutiach, o pocite davu. O sprievodoch, o výstavách, o predstaveniach. O kladení vencov, o bohoslužbe v prírode. O hudbe, o súťažiach. O futbalovom zápase Vlčany - Neded. O vítaní hostí. O cenách. O nás. O duši našej obce...

Veríme v dobré počasie. Príďte aj Vy už v piatok večer. Čakáme Vás!

János Restár, starosta obce.

 

Farkasd község önkormányzata nevében szeretettel meghívom a XXIX. Farkasdi Őszi Vásárra.                                                                                              

A vásár előestjén, 2019. október 4-én, azaz pénteken  17.00 –tól  ingyenes  vendéglátást szervezünk kizárólag Önöknek, helyieknek a községi hivatal előtti téren.

Ezt a gesztust is, mint mindent, amit teszünk, a változások jegyében cselekedjük.  Változtatunk, mert változnunk kell, hogy megmaradjunk.

Egy vásár a vásárlásról szól. Az evésről, ivásról.  A találkozásokról, a sokadalom érzetéről. A  felvonulásokról, a kiállításokról, bemutatókról.  A koszorúzásról, a muzsikáról, a versenyekről.   A Farkasd - Negyed focimeccsről, a Csík zenekarról.   A vendégfogadásról. A helytállásról. Díjakról. Érzelmekről. Rólunk. A falu lelkéről…

Reméljük a jó időt. Jöjjön ki Ön is, már pénteken este. Várjuk!

Restár János, polgármester

Voľné pracovné miesto v MŠ s VJS v Tešedíkove

vasar

Veľké jarné upratovanie - 23. marec 2019