Novinky, oznamy

csikzenekar

M e g h í v ó

Farkasd község polgármestere és önkormányzata, a Csemadok Farkasdi Alapszervezete és a Farkasdi Református Egyházközség tisztelettel meghívja Önt és kedves családját a Szent István – napi megemlékezésre, melyre 2019.augusztus 25-én 10:00 órai kezdettel ünnepi istentisztelet keretén belül kerül sor a helyi református templomban. Az istentisztelet után fellép Vadkerti Imre előadóművész, majd 11:30 órakor koszorúzásra kerül sor a faluközpontban.

P o z v á n k a

Starosta obce, obecné zastupiteľstvo, Miestna Organizácia Csemadoku a Reformovaná cirkev Vás s úctou pozývajú na spomienkovú slávnosť a kladenie vencov na počesť Svätého Štefana, ktorá sa uskutoční dňa 25. augusta, v nedeľu o 10:00 hod. v miestnom reformovanom kostole. Po slávnostnej bohoslužbe vystúpi známy spevák, Imre Vadkerti, a o 11:30 hod. nasleduje kladenie vencov v centre obce pri pomníku.

inzerát

katastrálna mapa

Podmienky obchodnej verejnej súťaže

Nájomná zmluva - vzor

Vyhodnotenie OVS

Oznamujeme občanom obce, že od 1.augusta sa začne roznášanie obedov z kuchyne obecného úradu.

Žiadame záujemcov, aby si zabezpečili dva obedáre - vždy jeden na výmenu.

Nový jedálny lístok dostanete v piatok na nasledujúci týždeň a taktiež je zverejnený aj na webovej stránke obce.

Cena obedu spolu s roznáškou bude 3 €.

Žiadame Vás, aby ste si obed objednali ráno do 8:00 hod.

Bližšie informácie dostanete na tel.č.: 0908 053 965.

zvýšené nebezbečenstvo

zvýšené nebezbečenstvo 2

Oznamujeme občanom obce, že kontajnery na separovaný odpad, t.j. na kovy, sklo a na tetrapaky sú premiestnené z parkoviska futbalového ihriska do zberného dvora na Býčom vrchu.

Bez vody nie je život

Víz nélkül nincs élet

Oznamujeme občanom obce, že od 21.6.2019 sa zrušuje jednosmerná premávka v ulici " Botkaköz"

Obec Vlčany oznamuje predajcom na Vlčianskom jesennom jarmoku, ktorý sa bude konať dňa 05.10.2019 a 06.10.2019  nasledovné pokyny:

 1. Predajné miesta sa rezervujú od: 01.05.2019 od: 8:00 hod. do 30.09.2019 do 12:00 hod na obecnom úrade vo Vlčanoch, alebo na tel. čísle: 0915 360 617 u Tímei Kürthiovej .

Záujemcovia si osobne alebo telefonicky dohodnú číslo predajného stánku a potrebné doklady k predaju pošlú KLASICKOU SLOVENSKOU POŠTOU – adresa: Obecný úrad Vlčany č. 944, 925 84,  MAILOM- Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo OSOBNE.

 1. Poplatok za predajné miesto  je potrebné uhradiť najneskôr: do 30.09.2019 na účet obce: IBAN: SK42 0200 0000 0000 1992 8132,  variabilný symbol - číslo predajného miesta (bude určené) a v popise pre prijímateľa je potrebné uviesť: Vlčiansky jesenný jarmok 2019, alebo v pokladni obce Vlčany.                  Pokiaľ si účastník dané rezervované miesto neuhradí do 30.09.2019 obec ruší rezerváciu miesta a miesto bude ponúknuté ďalšiemu záujemcovi v poradí.
 2. K žiadosti treba priložiť nasledovné dokumenty:
 • Kópiu živnostenského oprávnenia
 • Kópiu potvrdenia IČO
 • Kópiu potvrdenia DIČ
 • Fotokópia strany označenej ako Záznam daňového úradu z knihy elektronickej registračnej pokladnice („ERP“) predávajúceho, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu ERP, alebo fotokópia potvrdenia daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej pokladnice
 • Prípadne kópiu preukazu ZŤP
  • Čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že predajca nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať ERP  (príloha Čestné vyhlásenie – ERP)
  • 4. Jedno predajné miesto má rozmer cca 3 metre x 2 metre

Stanovenie výšky dane za užívania verejného priestranstva podľa aktuálneho VZN č. 3/2018 :

 • za umiestnenie predajného zariadenia na poskytovanie služieb – jedlá, alkoholické a nealkoholické nápoje určené na priamu konzumáciu s ,,EE“ :                                                                                                                  15,00 €/m2/deň – s ,,EE“
 • za umiestnenie predajného zariadenia tovaru: trdelník, cukrová vata, cukrárenské výrobky, sušené ovocie, oriešky, korbáčiky, langoše, pražená kukurica, varená kukurica, syry, burčiak, kávové nápoje, mäsové výrobky, bižutéria:                                                                                                                           7,50 €/m2/deň – bez ,,EE“
 • za umiestnenie predajného zariadenia tovaru: trdelník, cukrová vata, cukrárenské výrobky, sušené ovocie, oriešky, korbáčiky, langoše, pražená kukurica, varená kukurica, syry, burčiak, kávové nápoje, mäsové výrobky, bižutéria:                                                                                                                            10,00 €/m2/deň – s ,,EE“ 
 • za umiestnenie predajného zariadenia tovaru: výrobky spotrebnej elektroniky, domáce potreby, textil, obuv, kožená galantéria, kozmetika, drogistický tovar, športové potreby, hobby potreby, hračky, umelé kvety, nábytok, koberec a iný spotrebný tovar:

                  7,50 €/m2/deň – bez ,,EE“

 • za umiestnenie predajného zariadenia tovaru: prírodná kozmetika, sušené bylinky, med, medovníky, cukrovinky preukázateľne vyrobené daňovníkom :

                3,00 €/m2/deň – bez ,,EE“

 • za umiestnenie predajného zariadenia tovaru: prírodná kozmetika, sušené bylinky, med, medovníky, cukrovinky preukázateľne vyrobené daňovníkom :

                 4,50 €/m2/deň – s ,,EE“

 • za umiestnenie predajného zariadenia tovaru ľudovoumeleckých a remeselníckych výrobkov preukázateľne vyrobené daňovníkom :

                 2,00 €/m2/deň – bez ,,EE“

 • za umiestnenie predajného zariadenia tovaru ľudovoumeleckých a remeselníckych výrobkov preukázateľne vyrobené daňovníkom :

                 4,50 €/m2/deň – s ,,EE“

 • prezentácia: cestovný ruch, automobily, ostatné :

                  5,00 €/m2/deň – bez ,,EE“

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade ohrozenia

lístky sú v obmedzenom množstve !!!

 

Deň detí s dymom a parou

Srdečne Vás pozývame na uvítanie nového roka 2019 a na Silvestrovský ohňostroj, ktorý sa uskutoční dňa 01.01.2019 o 00:20 hod. pred obecným úradom.

O teplý čaj a o varené víno je postarané.

Každého srdečne očakávame!

jegyek korlátozott mennyiségben !!!

 

Gőzfelhős gyermeknap

vianocny pozdrav starostu obce

Vyhlásenie výberového konania - riaditeľ/ka MŠ s VJM - Óvoda Tešedíkovo

Harmonogram zberu sep.odpadu 2019

A farkasdi Alapiskola és Óvoda tanulói és tantestūlete tisztelettel meghívják hagyományos esztrádmūsorukra, melyre 2019. május 23 - 24-én 18 órai kezdettel kerūl sor a helyi kultúrházban.

Jegyelōvétel az iskolában lehetséges.

Helyfoglalás a helyszínre érkezés sorrendjében tōrténik. 

OPERA TRIO - Karácsonyváró koncert

Gőzfelhős gyermeknap

Šaľa - Šoporňa - Sereď

Šaľa - Veča - Duslo

Selice - Šaľa - Galanta

Šaľa - Kráľov Brod - Trstice Šaľa - Dlhá nad Váhom

X. Majális és főzőverseny - IFI

Oznámenie RVPS

Športový deň & Deň detí sa uskutoční 11.05.2019

Bacardi parti - deň detí - zmena

Spoločnosť Duslo, a.s. ponúka širokú škálu testov, ktoré môžete využiť pre svoje potreby, ako napr. rozbor vôd, rozbory pre agrosektor, otestovanie liehu, liehoviny atď. Ďalšie informácie : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

duslo a.s.

Stavanie mája a deň otvorených dverí

Výsledky podľa okrskov

Prevádzkovateľ kuchyne oznamuje odberateľom - stravníkom, že od 01.05.2019 sa bude zvyšovať cena obedov na 3,00 eur.

Za pochopenie ďakujeme.

 

Prevádzková doba určená pre spotrebiteľa ( výdaj stravy): Pondelok - Nedeľa : 11.30 - 14.00 hod.

Kontakt: 0908 053 965

 

Zvyšovanie ceny obedov

Výsledky KV 2018 v obci Vlčany

Vlčianske hody 2019

Informujeme voličov, ktorý obdržali leták Strany maďarskej komunity ( SMK), že na letákoch uvedené telefónne číslo pre požiadanie prenostnej urny voliča je NEPLATNÉ!

Požiadať prenosnú urnu môžete len na nasledovnom telefónnom čísle: 0915 741 138, alebo osobne na Obecnom úrade Vlčany, kancelária č. 209 u p. Mészárosovej.

Za pochopenie ďakujeme.

 

Értesítjük a választópolgárokat, hogy a Magyar közösség pártja ( MKP) szórólapján feltüntetett telefonszám a mozgó választási urna kérésére NEM ÉRVÉNYES!

Az igénylést csakis a 0915 741 138 - as telefonszámon jelenthetik be, vagy személyesen a községi hivatalban a 209 es irodában.

Megértésüket köszönjük.

A Felvidéki Huszár és Hagyományőrző Egyesület szerettel meghívja községünk lakosait  Rendhagyó Felvidéki Tavaszi Emlékhadjáratára, amely 2019. április 26-án, pénteken 15:00 órai kezdettel kerül megrendezésre  a községi hivatal  épülete előtt. Mindenkit szeretettel várunk !

Hornozemský husársky a tradície zachovávajúci spolok Vás srdečne pozýva na neobvyklú hornozemskú jarnú akciu, ktorá sa uskutoční dňa 26.4.2019, v piatok

o 15:00 hod. pred obecným úradom pri pomníku.

Každého srdečne očakávame.

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou od 1.11.2018 bude na Pošte Vlčany realizovaná zmena hodín pre verejnosť.

Dôvodom zmeny hodín pre verejnosť je zmena organizácie práce.

Hodiny pre verejnosť po zmene od 01.11.2018

Pondelok,utorok,štvrtok,piatok:

08:00 - 13:00       13:30 - 15:00 hod. 

Streda:

08:00 - 13:00       14:00 - 17:00 hod. 

Sobota, nedeľa:

zatvorené 

Ordinačné hodiny - MUDr.Bakič

Segítsünk Eszterkének

Vážení zákazníci!

Pošta Vlčany

bude v dňoch

9.4. -10.4.2019

z prevádzkových príčin

O T V O R E N Á

 U t o r o k: 08:00 - 13:00 a 14:00 - 17:00 hod.

 S  t r e d a: 08:00 - 13:00 a 14:00 - 15:00 hod.

Najbližšia otvorená pošta

N E D E D

 utorok: 08:00 - 13:00 a 13:30 - 15:00 hod.

 streda: 08:00 - 13:00 a 14:00 - 17:00 hod.

Za pochopenie Vám ďakujú ! 

OZNAM - Riaditeľské voľno

Csáky Pál: Hit és illúzió

Program Jarmok

Oznamujeme občanom, že od 01.04.2019 do 31.10.2019 otváracie hodiny kompostoviska biologického odpadu ( pri čističke odpadových vôd) a zberného dvora na Bikadombe budú nasledovné: 

Kompostovisko - biologický dvor odpadu

Utorok:   15:00 - 19:00 hod.

Štvrtok:  15:00 - 19:00 hod.

Sobota:  10:00 - 17:00 hod.

 

Zberný dbor na Bikadombe pri futbalovom ihrisku: 

Pondelok:   08:00 - 12:00 hod.

Piatok:        15:00 - 19:00 hod.

Retro party

P O Ď A K O V A N I E

 

Starosta obce a obecné zastupiteľstvo vo Vlčanoch touto cestou úprimne ďakujú všetkým občanom, žiakom a pedagógom obidvoch základných škôl, ako aj členom našich spoločenských organizácií, ktorí sa osobne zúčastnili na veľkom jarnom upratovaní, čím významne prispeli ku skrášleniu našej obce. Spoločne sa nám podarilo vyzbierať desiatky ton odpadu. Zvláštne poďakovanie patrí ešte všetkým občanom a organizáciám, ktorí nezištne poskytli svoje vlastné prostriedky na odvoz vyzbieraného odpadu.  Našim rybárom patrí poďakovanie za prípravu skvelého občerstvenia, ako aj poľovníkom za chutné mäso.

Ďakujeme !

 

                                                                                 

K Ö S Z Ö N E T

 

Farkasd község polgármestere és  képviselő-testülete ezúton köszöni a tavaszi nagytakarításon résztvevő minden kedves lakosnak, mindkét alapiskola diákjainak, pedagógusainak, a helyi szervezetek és társulások tagjainak, hogy segítettek falunk szebbé tételében. Közösen sikerült több száz kilogramm hulladékot összegyűjtenünk! Külön köszönet illeti azon farkasdi lakosokat és szervezeteket, akik, illetve amelyek felajánlották saját szállítóeszközeiket az összegyűjtött hulladék elviteléhez! A helyi horgászszervezetnek köszönjük a finom ebéd elkészítését, vadászainknak pedig az alapanyagot.

                                              

Köszönjük !

28. jarmok

Voľné pracovné miesto v MŠ s VJS v Tešedíkove

28. Farkasdi vásár

Veľké jarné upratovanie - 23. marec 2019

STOP domácemu násiliu !

FCC - papier, plasty, sklo

Zber,separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov

Trieďme odpad, má to zmysel !

UPOZORNENIE PRE OBČANOV!

V záujme predchádzania vzniku priestupkov upozorňuje občanov na prísny ZÁKAZ SPAĽOVANIA ODPADOV ZO ZÁHRAD A DOMÁCNOSTÍ!!!!!

Zákaz spaľovania odpadov zo záhrad a domácností


Opätovne dôrazne upozorňujeme, že spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere úrody a ostatného odpadu zo záhrad a domácností je zakázané. Dochádza tak k porušovaniu Občianskeho zákonníka, podľa ktorého nikto nesmie nad mieru prípustnú pomerom obťažovať  susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami a podobne.

Drevný odpad zo záhrady, ktorý nemôžu občania skompostovať (napr. konáre), môžu občania odovzdať na zberný dvor  biologického odpadu za železničným priecestím, pri čističke odpadových vôd každý utorok, štvrtok a sobotu. 

Nedodržanie tohto zákazu bude nekompromisne riešiť štátna a obecná polícia.

Zákaz platí nepretržite bez odvolania. 

Zákaz spaľovania lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere úrady a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti upravujú tieto zákony:

 • zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
 • zákon č.40/ 1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA použitých batérií a akumulátorov

Zastupiteľstvo  Nitrianskeho samosprávneho kraja schválilo Uznesením č. 168/2018  účasť Nitrianskeho samosprávneho kraja na projekte Európsky týždeň mobility 2018 a umožnenie cestovania všetkým plne platiacim cestujúcim liniek prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme Nitrianskeho samosprávneho kraja za zľavnené cestovné v súlade s Tarifou prímestskej dopravy Nitrianskeho samosprávneho kraja, jednosmerné osobitné cestovné I., počas Európskeho týždňa mobility 2018  a to v termíne od 16.9.2018 do 22.9.2018.

Oznam o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

Z dôvodu úplnej uzávierky železničného priecestia Šaľa – smer Diakovce v termíne od 20.8.2018 od 7:00 hod.do 29.8.2018 12:00 hod. budú nasledovné obmedzenia a zmena organizácie dopravy na spojoch ARRIVA Nové Zámky, a.s na linkách 405 404 Šaľa - Kolárovo – Komárno a 405 406 Šaľa - Kráľov Brod – Trstice

Vyhodnotenie OVS

inzerát prenájmu

podmienky obchodnej verejnej súťaže

návrh zmluvy

výkres

Harmonogram zberu sep.odpadu 2018

Upozornenie -zákaz vypúšťať obsah žúmp do povrchových vôd a podzemných vôd

 

Dávame do pozornosti zaujímavú aplikáciu na zistenie, kto užíva (možno aj Vašu) poľnohospodársku pôdu, resp. pôdu vo Vašom okrese.

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=13121

https://gsaa.vupop.sk/ - otvárať v Chrome alebo Firefox

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.53000,48.80000#

Pre rýchle zobrazenie užívateľa pôdy skopírovať názov lokality + skrátený kód kultúrneho dielu z aplikácie zbgis a vložiť do aplikácie gsaa.vupop.sk

žiadosť o súčinnosť, informačný list, súhlas k umiestneniu a zhotoveniu súčasti verejnej elektronickej komunikačnej siete

Obecný úrad vo Vlčanoch oznamuje občanom obce, že v dňoch

od 31.7.2018 (utorok) do 17.8.2018 (piatok)

bude z dôvodu extremných horúčav

posunutý čas úradných hodín na 06:00-14:00 hod.

 

A Farkasdi Községi hivatal értesíti a lakosságot, hogy

2018. július 31-től (kedd) – 2018. augusztus 18-ig ( péntek)

a nagy hőségre való tekintettel az ügyfélfogadási órák a következő képpen lesznek:

 06:00 – 14:00 óráig.

Zš s Mš Vlčany oznamuje, že od 8.2.2019 ( piatok ) – do 15.2.2019 ( piatok ) prerušuje prevádzku z dôvodu zvýšenej chorobnosti chrípky a chrípke podobnému ochoreniu.
Vyučovanie sa začína 18.02.2019 ( v pondelok )

Generálny pardon - predĺženie trvania

O B E D Y   S E D E M    D N Í   V  T Ý Ž D N I

Kuchyňa obecného úradu

Vlčany č. 944

Cena obeda: 2,80 €

Objednávky do 08:00 hod. na tel. čísle:

0 9 0 8   0 5 3    9 6 5 

alebo osobne v kuchyni obecného úradu.

rozhodnutie o odvolaní času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

usmernenie

postup registrácie

registrácia

Príloha 2

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Obec Vlčany ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, dane z predajných a nevýherných hracích prístrojov a poplatku za komunálny odpad

týmto upozorňuje vlastníkov nehnuteľností,

u ktorých nastali v roku 2018 zmeny vo vlastníctve nehnuteľností, alebo iné zmeny rozhodujúce pre správne určenie dane, že majú povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností

najneskôr do 31. januára 2019.

Zmenou sa rozumie napríklad:

 • kúpa a predaj nehnuteľnosti

Kedy doterajší vlastník je povinný podať daňové priznanie, o skutočnosti, že už nie je vlastníkom nehnuteľnosti a zároveň kupujúci (nový vlastník ) podáva daňové priznanie o nadobudnutí nehnuteľnosti do vlastníctva.

 • darovanie a prijatie daru nehnuteľnosti(ako pri kúpe a predaji)
 • schválené stavebné povolenie
 • kolaudácia nehnuteľnosti
 • uplynutie doby úľavy, t.j. oslobodenia od platby dane za novostavbu
 • dedičstvo(daňové priznanie v tomto prípade podávajú všetci dediči do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve)
 • dražba

Žiadame občanov, aby si v prípade zmien rozhodujúcich pre správne určenie dane z nehnuteľnosti, vo vlastnom záujme podali daňové priznanie v stanovenom termíne a tým sa vyhli prípadným sankciám.

V prípade otázok, nejasností, sme Vám ochotne k dispozícii v kancelárii č. 210 alebo na telefónnom čísle: 031/77 942 47

Zrušenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

zber TKO za rok 2019

Pozvánka - Komunitný plán obce Vlčany