Kostol reformovanej cirkvi

Kostol reformovanej cirkvi

Kostol reformovanej cirkvi

Obyvatelia Vlčian prijali reformáciu v druhej polovici 16. storočia. Prvý kostol v roku 1724 bol pri povodniach zničený. Stavba nového kostola bola dokončená v roku 1785 a bol vysvätený 27. novembra 1785. V roku 1787 dala cirkev zhotoviť zvon v Bratislave a neskôr, v roku 1793 bol ďalší zvon vyhotovený v Budíne. Keďže v tej dobe kostol nemal vežu, zvonica sa nachádzala pravdepodobne vedľa kostola. V roku 1808 ku kostolu dobudovali vežu. Okrem už dvoch existujúcich chórov bol v roku 1829 oproti kazateľnici vybudovaný pre mužov i tretí chór. Pri prestavbe v roku 1855 boli na vežu umiestnené i vežové hodiny, ktoré zhotovil zámočník János Szente z Palárikova. Veža kostola bola prestavaná a zvýšená ešte jedenkrát, v roku 1888, kedy bola prestavaná do súčasnej výšky 32 metrov. V roku 1901 daroval János Mile s manželkou Lídiou Tóth cirkvi organ. V roku 1903 kostol bol doplnený oltárom a krstiteľnicou, ktoré boli zhotovené z bieleho carrarského mramoru. Počas I. svetovej vojny, 31. augusta 1916 boli úradne zhabané dva väčšie zvony. Cirkev vyzbierala financie a dala v roku 1922 v Trnave, vo firme Fischer zhotoviť jeden 530 kilový a jeden 322 kilový zvon. Počas II. svetovej vojny, 10. mája 1944 bol menší zvon znova úradne zhabaný.

Dátum vloženia: 21. 3. 2022 9:01
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 3. 2022 16:17
Autor: