Oznam - Spoločnosť ČOV Vlčany - Neded s.r.o.

Oznam - Spoločnosť ČOV Vlčany - Neded s.r.o.

Spoločnosť ČOV Vlčany – Neded, s.r.o. žiada všetkých obyvateľov obce, ktorí sú napojení na verejnú kanalizáciu a nemajú zaplatené faktúry za vypúšťanú a čistenú odpadovú vodu, teda stočné, aby tak urýchlene urobili do konca novembra 2023! Po tomto termíne budú zasielané upomienky so zmluvnou pokutou. Stočné je možné uhradiť bezhotovostným prevodom cez internetbanking, na pošte poštovou poukážkou alebo v hotovosti v kancelárii spoločnosti v budove bývalého obecného úradu vo Vlčanoch, kedy je potrebné so sebou priniesť aj neuhradenú faktúru. Pri úhrade faktúry cez internetbanking nezabudnite uviesť správny variabilný symbol čo je číslo faktúry a aj údaj, za koho úhradu platíte, pretože majiteľ účtu môže platiť stočné aj za iného producenta ako je on sám a ak tieto údaje chýbajú, účtovníčka nedokáže priradiť platbu k tej správnej faktúre. Ďakujeme za pochopenie!

Dátum vloženia: 2. 11. 2023 10:11
Dátum poslednej aktualizácie: 2. 11. 2023 10:12
Autor: Správca Webu