Obec Vlčany
ObecVlčany

Základné dokumenty obce

Dokumenty

Zriaďovacia listina o zriadení rozpočtovej organizácie s názvom Základná škola Józsefa Károlyiho s vyučovacím jazykom maďarským - Károlyi József Alapiskola, Vlčany 1547 - Farkasd

Zriaďovacia listina ZŠ Józsefa Károlyiho s VJM Vlčany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 458,75 kB
Vložené: 29. 9. 2023

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva, účinný od 01.05.2023

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva, účinný od 01.05.2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 546,72 kB
Vložené: 13. 4. 2023

Organizačný poriadok Obecného úradu vo Vlčanoch

Organizačný poriadok OcÚ Vlčany od 01.04.2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 696,04 kB
Vložené: 31. 3. 2023

Zriaďovacia listina DHZO

Zriaďovacia listina DHZO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 452,76 kB
Vložené: 13. 5. 2022

Ohlasenie-stavebnych-uprav_epitesi_valtoztatasok_bejelentese

Ohlasenie-stavebnych-uprav_epitesi_valtoztatasok_bejelentese.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 114,83 kB
Vložené: 31. 5. 2021

Ohlasenie-drobnej-stavby_kismeretu_epitmeny_bejelentese

Ohlasenie-drobnej-stavby_kismeretu_epitmeny_bejelentese.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 129,39 kB
Vložené: 31. 5. 2021

Stavebne-povolenie-ziadost_epitesi_engedely_kerveny

Stavebne-povolenie-ziadost_epitesi_engedely_kerveny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 172,4 kB
Vložené: 31. 5. 2021

Potvrdenie-o-pobyte_lakhelyigazolas

Potvrdenie-o-pobyte_lakhelyigazolas.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 265,67 kB
Vložené: 31. 5. 2021

Prihlasovaci-listok-prechodny-pobyt_lakhelybejelento_-_atmeneti_lakhely

Prihlasovaci-listok-prechodny-pobyt_lakhelybejelento_-_atmeneti_lakhely.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 53,04 kB
Vložené: 31. 5. 2021

Prihlasovaci-listok-trvaly-pobyt_lakhelybejelento_-_allando_lakhely

Prihlasovaci-listok-trvaly-pobyt_lakhelybejelento_-_allando_lakhely.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 52,88 kB
Vložené: 31. 5. 2021

Ziadost-odstranenie-stavby_epitmenybontas_kerveny

Ziadost-odstranenie-stavby_epitmenybontas_kerveny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 153,64 kB
Vložené: 31. 5. 2021

Ziadost-terenne-upravy_tereprendezes_kerveny

Ziadost-terenne-upravy_tereprendezes_kerveny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 148,81 kB
Vložené: 31. 5. 2021

Ziadost-oznamenie-mieste-pobytu_kerveny_tartozkodasi_hely_megadasara

Ziadost-oznamenie-mieste-pobytu_kerveny_tartozkodasi_hely_megadasara.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 103,87 kB
Vložené: 31. 5. 2021

Ziadost-o-vydanie-matricneho-dokladu-Kerveny_anyakonyvi_kivonat_kiadasa

Ziadost-o-vydanie-matricneho-dokladu-Kerveny_anyakonyvi_kivonat_kiadasa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 101,52 kB
Vložené: 31. 5. 2021

Ziadost-o-uzavretie-manzelstva_hazassagkotesi_kerveny

Ziadost-o-uzavretie-manzelstva_hazassagkotesi_kerveny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 179,34 kB
Vložené: 31. 5. 2021

Ziadost-o-zmenu-stavby_epitmeny_modositasa_kerveny

Ziadost-o-zmenu-stavby_epitmeny_modositasa_kerveny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 150,38 kB
Vložené: 31. 5. 2021

Ziadost-vydanie-vypisu-z-knihy-manzelstievHazassagi_anyakonyvi_kivonat-no

Ziadost-vydanie-vypisu-z-knihy-manzelstievHazassagi_anyakonyvi_kivonat-no.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 87,25 kB
Vložené: 31. 5. 2021

Ziadost-vyrub-drevin_fakivagasi_kerveny

Ziadost-vyrub-drevin_fakivagasi_kerveny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 151,26 kB
Vložené: 31. 5. 2021

Odhlasovací lístok trvalý pobyt -lakhelykijelentő-állandól akhely

Odhlasovaci-listok-trvaly-pobyt_lakhelykijelento_-_allando_lakhely.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 40,35 kB
Vložené: 31. 5. 2021

Az információhoz való hozzáférés költségtérítésének díjszabása

Infotorveny-illetekek.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 215,68 kB
Vložené: 31. 5. 2021

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - Használatbavétel javaslat

Navrh-na-vydanie-kolaudacneho-rozhodnutia_hasznalatbavetel_javaslat.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 138 kB
Vložené: 31. 5. 2021

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie, informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie, informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 162,96 kB
Vložené: 14. 2. 2024

Eljárás-leírása

Eljaras-leirasa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 159,36 kB
Vložené: 27. 5. 2021

Közigazgatási illetékek díjszabása

Kzigazgatsi illetkek djszabsa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 376,3 kB
Vložené: 27. 5. 2021

Jogszabályok-jegyzéke

Jogszabalyok-jegyzeke.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 235,1 kB
Vložené: 27. 5. 2021

A község szerveinek felépítésére és hatáskörére vonatkozó információk

A kzsg szerveinek felptsre s hatskrre vonatkoz informcik.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 286,46 kB
Vložené: 27. 5. 2021

Rozpis - Priemerné ekonomicky oprávnené náklady u jednotlivých druhov sociálnych služieb poskytovaných obcou Vlčany za rok 2020

Priemern ekonomicky oprvnen nklady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 55,66 kB
Vložené: 26. 4. 2021

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady u jednotlivých druhov sociálnych služieb poskytovaných obcou Vlčany za rok 2020

Priemern ekonomicky oprvnen nklady u jednotlivch soc.sluieb za rok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 97,77 kB
Vložené: 4. 3. 2021

Štatút obecnej knižnice vo Vlčanoch zo dňa 12.03.2020

tatt obecnej kninice vo Vlanoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 74,99 kB
Vložené: 12. 3. 2020

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady u jednotlivých druhov sociálnych služieb poskytovaných obcou Vlčany za rok 2019

Priemern ekononomicky oprvnen nklady u jednotlivch druhov socilnych sluieb poskytovanch obcou Vlany za rok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 88,98 kB
Vložené: 20. 2. 2020

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady opatrovateľskej služby za rok 2018

Priemern ekonomicky oprvnen nklady opatrovateskej sluby za rok 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 19,03 kB
Vložené: 18. 3. 2019

Preiemerné ekonomociky oprávnené náklady za rok 2018 - ZPS

ZPS ekon.nklady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 62,16 kB
Vložené: 15. 3. 2019

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018 - ZOS

ZOS ekon.nklady na rok 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 55,06 kB
Vložené: 15. 3. 2019

Zúčtovanie finančného príspevku - ZPS za rok 2018

Ztovanie 2018 - Zariadenie pre seniorov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 881,29 kB
Vložené: 27. 2. 2019

Zúčtovanie finančného príspevku - ZOS za rok 2018

Ztovanie 2018 - Zariadenie opatrovateskej sluby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 832,16 kB
Vložené: 27. 2. 2019

Sadzobník správnych poplatkov obce Vlčany

Sadzobnk sprvnych poplatkov obce Vlany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 348,49 kB
Vložené: 7. 2. 2019

Spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry

popis organizacnej struktry.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 87,74 kB
Vložené: 7. 2. 2019

Pracovný poriadok zamestnancov obecného úradu - Dodatok č. 2

Pracovn poriadok zamestnancov obecnho radu - Dodatok . 2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 53,54 kB
Vložené: 6. 2. 2019

Pracovný poriadok zamestnancov obecného úradu - Dodatok č. 1

Pracovn poriadok zamestnancov obecnho radu - Dodatok . 1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 43,41 kB
Vložené: 6. 2. 2019

Pracovný poriadok zamestnancov obecného úradu Vlčany

Pracovn poriadok zamestnancov obecnho radu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 554,82 kB
Vložené: 6. 2. 2019

Územný plán - Zmeny a doplnky č.2/2009/9

ZaD_2-PPF.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 62,96 kB
Vložené: 6. 2. 2019

Územný plán - Zmeny a doplnky č.2/2009/8

vlcany_zad2-9.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,64 MB
Vložené: 6. 2. 2019

Územný plán - Zmeny a doplnky č.2/2009/7

vlcany_zad2-8.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,86 MB
Vložené: 6. 2. 2019

Územný plán - Zmeny a doplnky č.2/2009/6

vlcany_zad2-7.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,31 MB
Vložené: 6. 2. 2019

Územný plán - Zmeny a doplnky č.2/2009/5

vlcany_zad2-6.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,51 MB
Vložené: 6. 2. 2019

Územný plán- Zmeny a doplnky č.2/2009/4

vlcany_zad2-5.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,81 MB
Vložené: 6. 2. 2019

Územný plán- Zmeny a doplnky č.2/2009/3

vlcany_zad2-4.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,12 MB
Vložené: 6. 2. 2019

Územný plán- Zmeny a doplnky č.2/2009/2

vlcany_zad2-3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,08 MB
Vložené: 6. 2. 2019

Územný plán- Zmeny a doplnky č.2/2009/1

vlcany_zad2-2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,71 MB
Vložené: 6. 2. 2019

Územný plán- Zmeny a doplnky č.2/2009

vlcany_zad2-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,21 MB
Vložené: 6. 2. 2019

Územný plán obce Vlčany

zemn pln - zmeny a doplnky slo 2 - textov as.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 203,92 kB
Vložené: 6. 2. 2019

Štatút obce Vlčany

Štatút obce Vlčany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,01 MB
Vložené: 18. 2. 2023

Komunitný plán sociálnych služieb obce Vlčany 2018-2022

KPSS Vlany 2018 - 2022 final .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,16 MB
Vložené: 7. 6. 2018

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady u jednotlivých druhov sociálnych služieb poskytovaných obcou Vlčany za rok 2017

Priemern-ekonomicky-oprvnen-nklady-u-jednotlivch-druhov-socilnych-sluieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 46,07 kB
Vložené: 26. 3. 2018

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017- ZOS - rozpis

Ekonomicky-oprvnen-nklady-za-rok-2017-rozpis.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 66,14 kB
Vložené: 26. 3. 2018

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017 - ZPS - rozpis

Ekonomicky-oprvnen-nklady-za-rok-2017-ZPS-rozpis.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 73,53 kB
Vložené: 26. 3. 2018

Vzor písomnej žiadosti

vzor_pisomnej_ziadosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 91,75 kB
Vložené: 13. 3. 2018

PHSR Obce Vlčany 2015-2020

phsr-obce-vlcany-2015-2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,99 MB
Vložené: 12. 3. 2018

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na