ObecVlčany

Neúčinné

Dokumenty

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi

201511261151000.vzn_2016_nakladanis_kmodpadmi_a_dso.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 211,94 kB
Stiahnuté: 25×
Vložené: 12. 3. 2018

Dodatok č.1 k VZN Obce Vlčany č . 1/2016 o určení výšky fin. prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa Mš a školských zariadení

dodatok-c.1-k-vzn-obce-vlcany-c.-1-2016-o-urceni-vysky-fin.prostriedkov-urcenych-na-mzdy-a-prevadzku-na-dieta-ms-a-skolskych-zariadeni.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 70,59 kB
Stiahnuté: 12×
Vložené: 12. 3. 2018

VZN č. 54/2010 zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva

201108171430240.vzn_c__1.54_2010_-_zasady_odmenovania_poslancov_oz-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 170,09 kB
Stiahnuté: 12×
Vložené: 12. 3. 2018

VZN č. 4/2017 O Určení Výšky Finančných Prostriedkov Určených Na Mzdy A Prevádzku Na Dieťa Materskej školy A školských Zariadení

vzn-c.-4-2017-o-urceni-vysky-financnych-prostriedkov-urcenych-na-mzdy-a-prevadzku-na-dieta-materskej-skoly-a-skolskych-zariadeni.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 190,61 kB
Stiahnuté: 13×
Vložené: 12. 3. 2018

VZN č. 5/2017 o dani z nehnutelností na rok 2018

vzn-c-5-2017-o-dani-z-nehnutelnosti-na-rok-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 188,08 kB
Stiahnuté: 12×
Vložené: 12. 3. 2018

VZN č. 6/2017 - O miestnych poplatkoch za KO a DSO na rok 2018

vzn-c-6-2017-o-miestnych-poplatkoch-za-ko-a-dso-na-rok-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 174,14 kB
Stiahnuté: 11×
Vložené: 12. 3. 2018

VZN č. 8/2017 o miestnych daniach na rok 2018

vzn-c-8-2017-o-miestnych-daniach-na-rok-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 516,32 kB
Stiahnuté: 20×
Vložené: 12. 3. 2018

VZN č.6/2012 o nakladaní s odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vlčany

6-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 263,26 kB
Stiahnuté: 14×
Vložené: 12. 3. 2018

VZN č. 7/2012 ktorým sa mení a dopľňa VZN č. 2/2012

7-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 50,97 kB
Stiahnuté: 13×
Vložené: 12. 3. 2018

VZN č. 1/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Vlčany

201204261523570.img_0002-vzn.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 192,01 kB
Stiahnuté: 11×
Vložené: 12. 3. 2018

VZN na rok - 2016 Daň z nehnuteľností

201512071044160.vzn_na_rok_2016_dzn-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 278,6 kB
Stiahnuté: 11×
Vložené: 12. 3. 2018

VZN č.1/2017 o podmienkach nájmu nájomných bytov v obci Vlčany

vzn-obce-vlcany-c.1-2017-o-podmienkach-najmu-najomnych-bytov-v-obci-vlcany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 343,94 kB
Stiahnuté: 43×
Vložené: 12. 3. 2018

VZN č.2/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

vzn-obce-vlcany-c.2-2017-o-podmienkach-poskytovania-dotacii-z-rozpoctu-obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 594,11 kB
Stiahnuté: 11×
Vložené: 12. 3. 2018

VZN obce Vlčany o dani z nehnuteľností na rok 2017

vzn-obce-vlcany-o-dani-z-nehnutelnosti-na-rok-2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 171,97 kB
Stiahnuté: 19×
Vložené: 12. 3. 2018

VZN obce Vlčany o miestnych daniach na rok 2017

vzn-o-miestnych-daniach-na-rok-2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 206,6 kB
Stiahnuté: 12×
Vložené: 12. 3. 2018

VZN Obce Vlčanyo Miestnych Poplatkoch Za Komunálne Odpady A Drobné Stavebné Odpady Na Rok 2017

vzn-obce-vlcanyo-miestnych-poplatkoch-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady-na-rok-2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 148,45 kB
Stiahnuté: 13×
Vložené: 12. 3. 2018

VZN sociálne služby 2015 3/2015

vzn_soc.sluzby-2015-3-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 213,98 kB
Stiahnuté: 12×
Vložené: 12. 3. 2018

VZN- číslo 2/2012 ktorým sa určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

201210291309110.vzn_c._2-2012-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 153,72 kB
Stiahnuté: 10×
Vložené: 12. 3. 2018

VZN- číslo 29/2007 o podmienkach nájmu nájomných bytov na území obce Vlčany

2009_najomne_byty_9bj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 140,26 kB
Stiahnuté: 31×
Vložené: 12. 3. 2018

VZN- číslo 41/2008 o podmienkach nájmu nájomných bytov na území obce Vlčany

2009_najom_bytov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 163,02 kB
Stiahnuté: 20×
Vložené: 12. 3. 2018

VZN - Plagátovací poriadok obce Vlčany

2009_plagatovaci_poriadok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 100,94 kB
Stiahnuté: 12×
Vložené: 12. 3. 2018

VZN č. 50/2009-Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí

vzn-c.50_2009-vyska-mes-prisp-skd.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 60,37 kB
Stiahnuté: 10×
Vložené: 12. 3. 2018

VZN č. 51/2009 ktorým sa určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy

vzn-c.51_2009-vyska-mes-prisp-ms.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 58,72 kB
Stiahnuté: 11×
Vložené: 12. 3. 2018

VZN-číslo 20/2006 o podmienkach nájmu nájomných bytov na území obce Vlčany

2007_o_podnajmu_najomnych_bytov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 79,72 kB
Stiahnuté: 14×
Vložené: 12. 3. 2018

VZN č. 1/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Vlčany

VZN . 1-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 161,98 kB
Stiahnuté: 17×
Vložené: 3. 10. 2018

VZN č. 2/2018 o dani z nehnuteľnosti na rok 2019

VZN . 2-2018 o dani z nehnutenosti na rok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 89,95 kB
Stiahnuté: 10×
Vložené: 17. 12. 2018

VZN č. 3/2018 o miestnych daniach na rok 2019

VZN . 3-2018 o miestnych daniach na rok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 112,93 kB
Stiahnuté: 11×
Vložené: 17. 12. 2018

VZN č. 4/2018 o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2019

VZN . 4-2018 o miestnych poplatkoch za KO a DSO na rok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 78,4 kB
Stiahnuté: 11×
Vložené: 17. 12. 2018

Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Vlčany

prevdzkov poriadok pohrebiska obce Vlany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 767,14 kB
Stiahnuté: 17×
Vložené: 19. 2. 2019

VZN č. 7/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vlčany

VZN . 7- 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 520,96 kB
Stiahnuté: 10×
Vložené: 19. 2. 2019

VZN č. 2/2011 - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Vlčany a s majetkom štátu, ktorý obec používa

VZN . 2-2011 Zsady hospodrenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,27 MB
Stiahnuté: 12×
Vložené: 28. 3. 2019

VZN č. 2/2019 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia

VZN . 2-2019 o sumch hrady za socilne sluby spsobe ich urenia a platenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 83,93 kB
Stiahnuté: 14×
Vložené: 16. 4. 2019

VZN obce Vlčany č. 4/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materských školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vlčany

VZN . 4-2019 o vke prspevku na iaston hradu nkladov v M a v kolskch zariadeniach v zriaovateskej psobnosti obce Vlany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 890,38 kB
Stiahnuté: 10×
Vložené: 16. 8. 2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020, ktorým sa mení VZN č. 2/2019 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia

VZN . 2-2020 ktorm sa men VZN . 2-2019 o sumch hrady za socilne sluby spsobe ich urenia a platenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 42,33 kB
Stiahnuté: 13×
Vložené: 1. 4. 2020

VZN obce Vlčany č. 5/2020 o miestnych daniach a o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2021

VZN-dane-poplatky . 5-2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 137,48 kB
Stiahnuté: 18×
Vložené: 13. 1. 2021

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na